Generaldirektoratet för skogsbruk kommer att rekrytera 74 funktionshindrade och fd dömda fast anställda

Generaldirektoratet för skogsbruk 102 Kontraktsrekrytering av personal
Generaldirektoratet för skogsbruk 102 Kontraktsrekrytering av personal

44 funktionshindrade och 30 före detta straffångar ska vara anställda i provinsorganisationen i vårt generaldirektorat i enlighet med förordningen om förfaranden och principer som ska tillämpas vid rekrytering av arbetstagare till offentliga institutioner och organisationer och förordningen om förfaranden och principer som ska tillämpas Ansökt som arbetare för rekrytering av före detta straffångar eller skadade personer som inte är funktionshindrade i kampen mot terrorism till offentliga institutioner och organisationer. I TMY-status kommer totalt 74 fast anställda att rekryteras.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Allmänna och särskilda villkor och annan information som ska sökas hos kandidater kommer att specificeras i İŞKUR platsannonser. Dessa meddelanden kommer att publiceras på İŞKUR mellan 24.01.2022 - 28.01.2022. Kandidater som uppfyller de villkor som anges i utlysningen kommer att ansöka via İŞKUR under utlysningsperioden.

Kandidater 4 (fyra) gånger det antal tjänster som anges i platsannonsen kommer att kallas till det muntliga och praktiska provet. Dessa kandidater kommer att bestämmas i enlighet med resultatet av lotten som ska dras i närvaro av en notarie. Platsen och datumet för dragningen kommer att specificeras i İŞKUR-jobbannonsen och kommer även att tillkännages på webbplatsen för det relevanta regionala skogsbruksdirektoratet. Angående detta kommer ingen skriftlig anmälan att skickas till kandidaternas adresser. Provanställningstiden för alla tjänster som ska utlysas är två månader i enlighet med arbetslagen nr 4857.

All information om rekryteringsprocessen, de handlingar som ska begäras från kandidaterna, ritningen av notarie och plats och datum för de muntliga och praktiska proven för de funktionshindrade kandidaterna samt de muntliga och praktiska proven för de ex-fångade kandidaterna kommer att tillkännages. på regiondirektoratens webbplats. Ansökningarna från de kandidater som senare visar sig inte uppfylla kravvillkoren kan sägas upp av förvaltningen i varje skede av kungörelse-, ritnings-, examinations- och uppdragsprocesserna.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar