3 Nya huvudkontor inrättat i transportministeriet

stor förändring inom transport- och infrastrukturministeriet
stor förändring inom transport- och infrastrukturministeriet

Med ändringarna av presidentdekretet som offentliggjordes i den officiella tidningen av den 17 januari 2020, ägde en stor förändring sted inom ministeriet för transport och infrastruktur.


Medan de allmänna direktoraten för logistiksektorn, som reglerar väg-, järnvägs- och kombinerad transportlagstiftning, samlas under ett enda tak, förenas två generaldirektorat som är behöriga för reglering av sjötransport under ett enda generaldirektorat.

Med det nya dekretet slogs Generaldirektoratet för motorvägförordning, järnvägsreglering och farligt gods och kombinerad transportförordning under namnet Generaldirektoratet för transporttjänster, medan generaldirektoratet för havs- och inre vattenförordningar och generaldirektoratet för sjöfart samlades som generaldirektoratet för sjöfartsfrågor.

Uppgifterna och befogenheterna för det nyetablerade generaldirektoratet för transporttjänster och generaldirektoratet för sjöfartsfrågor ingick också i dekretet.Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar