TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute för att rekrytera 21 personer

tubitak institut för järnvägstransport kommer att rekrytera kandidatforskare
tubitak institut för järnvägstransport

TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute kommer att anställa 21 forskare för att delta i utvecklingen av automatiserings- och styrprogramvara på olika nivåer för styrenheter i projekt för utveckling av delsystem för järnvägsfordon.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

ANVÄNDNINGSPROCESS

a) För att ansöka om annonsering är det nödvändigt att registrera sig i jobbansökningssystemet på adressen “www.rute.tubitak.gov.tr”. (När du skapar ett CV för ansökan är det obligatoriskt att lägga till alla nödvändiga dokument i systemet elektroniskt och att ansöka genom att välja referenskod). Ansökningar accepteras inte förutom ansökningar som görs via Job Application System.

b) Ansökningar måste göras senast 28/06/2021 kl. 17. Ansökningar med saknade intressen eller dokument kommer inte att utvärderas och dessa personer kommer inte att kallas till en intervju. Intervju datum och plats kommer att meddelas senare.

c) Ansökningar utvärderas utifrån annonsens referenskod. Kandidater kommer att kunna söka genom att välja posteringskod från jobbsökningssystemet. Ansökningar som görs utan en referenskod kommer inte att beaktas. En kandidat är högst 2 (två)
kan ansöka om tjänsten.

d) Kandidater för FoU-personalpositioner kommer att kallas till en intervju med tio gånger antalet anställda som ska rekryteras, med utgångspunkt från den högsta poängen enligt artikel (j) i "Allmänna villkor som krävs för kandidater". Kandidater med doktorsexamen i fältet
Enligt artikel (k) i "Allmänna villkor som krävs för kandidater" kommer kandidater att kallas till en intervju med utgångspunkt från den högsta poängen och tio gånger det antal personer som ska rekryteras i den ordning som ska bildas. Om det finns andra kandidater med samma poäng som kandidaterna till sist kommer dessa kandidater också att kallas till en intervju.

e) För positioner inom FoU-personal (forskare), artikel j i "Allmänna villkor som krävs för kandidater" för kandidater som har fullgjort sin grundutbildning utomlands och artikel (k) i "Allmänna villkor som krävs för kandidater "avsnitt för kandidater som har avslutat sin doktorsexamen. Dessa kandidater utvärderas separat.

f) För positioner inom FoU-personal (tekniker) kommer kandidaterna att kallas till en intervju med tio gånger antalet anställda som ska rekryteras i den ordning som ska bildas, med utgångspunkt från den högsta poängen, enligt artikel (l) i " Allmänna villkor för kandidater ". Om det finns andra kandidater med samma poäng som den sista kandidaten kommer dessa kandidater också att kallas till en intervju.

g) Kandidater för positioner inom FoU-personal utvärderas enligt deklarationen som de har angett i jobbsökningssystemet under sin ansökan, och om den angivna informationen är felaktig eller något av nedanstående dokument saknas kommer ansökan att anses ogiltig.

 • Dokument för universitetsinträdesprov (OSYM-godkänt eller internetutskrift med kontrollkod),
 • University Entrance Exam Placement Document (OSYM-godkänd eller internetutskrift med en kontrollkod),
 • Grundutbildnings- / utgångscertifikat - och om det finns något - (motsvarande intyg för dem som har avslutat sin utbildning vid högskolor utomlands),
 • YÖK Graduate Certificate (internetutskrift med kontrollkod mottagen via e-förvaltning),
 • Grundutbildning - och, om någon, - utskrift av register,
 • Resultatsdokument för främmande språk,
 • Godkänt arbetsintyg och försäkringsdokument (med en kontrollkod, erhållen via e-förvaltning) från relevanta arbetsplatser från kandidater med erfarenhet
 • Aktuellt CV (Ditt CV bör förberedas med färgfotografier, turkiska, inklusive TR-ID och telefonnummer.),
 • Dokument som visar militärtjänst (för manliga kandidater),
 • Certifikat för önskat jobb (om sådant finns).

h) Kandidater för FoU-tekniker kommer att utvärderas enligt det uttalande som de har angett i jobbsökningssystemet under sin ansökan, och om den angivna informationen är felaktig eller något av nedanstående dokument saknas är ansökan ogiltig.
Det kommer att räknas.

 • Aktuellt CV (Ditt CV bör förberedas med färgfotografier, turkiska, inklusive TR-ID och telefonnummer.),
 • Associate Degree Diploma eller Certificate of Exit,
 • YÖK Graduate Certificate (internetutskrift med kontrollkod mottagen via e-förvaltning),
  Associerat examensdokument,
 • Godkänt arbetsintyg och försäkringsdokument (med en kontrollkod, erhållen via e-förvaltning) från relevanta arbetsplatser från kandidater med erfarenhet
 • Dokument som visar militärtjänst (för manliga kandidater),
 • Certifikat för önskat jobb (om sådant finns).
Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar