TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute för att rekrytera 41 kandidatforskare

tubitak institut för järnvägstransport kommer att rekrytera kandidatforskare
tubitak institut för järnvägstransport

TÜBİTAK Rail Transport Technologies Institute kommer att rekrytera 41 kandidatforskare. TÜBİTAK bygger sin grundläggande strategi för framtiden på kvalificerad kunskap och kvalificerade människor, fokuserade på nationella mål inom ekosystemet för forskning, teknikutveckling och innovation. Baserat på förståelsen att den viktigaste resursen i ett land är människor i allmänhet och forskare i synnerhet, uppmuntrar och stöder TÜBİTAK människor i alla åldersgrupper från tidig ålder. I den riktningen är det viktigt att tidigt föra unga sinnen till teknikproduktionen för att vårt lands nationella och inhemska teknik ska lyckas.

Därmed kommer kandidatforskare att vara anställda.

Deltid Kandidat Forskare sysselsättning med forskningsinfrastruktur, förmåga och kapacitet för vår institution med grundutbildningsstudenter vid universitet genom att anställa deltidsanställning för att utbilda kvalificerad FoU-personal på vårt lands vägnar, samtidigt som de fortsätter att fortsätta sin utbildning och tillhandahålla heltidspraxis i vår institution Syftet med denna kurs är att ge de kandidater som kan arbeta som forskare medan de är studenter.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

1-beskrivning och egenskaper hos jobbet
I projekten för utveckling av delsystem för järnvägsfordon och robotsystem kommer en deltidskandidatforskare att användas för att delta i styrenhetens hårdvara, inbäddad programvara för styrenheter på olika nivåer, signalbehandling, bildbehandling, serverprogramvara och maskin inlärning.

 • Antal anställda: 29
 • Stad där personalen kommer att arbeta: Gebze / KOCAELİ

Särskilda villkor för kandidater
Högskolor som tillhandahåller minst fyra års grundutbildning. Datorteknik, Elektroteknik, Elektroteknik, Elektronikteknik, Elektronisk kommunikationsteknik, Programvaruteknik, Telekommunikationsteknik, Matematisk teknik, Mekatronikteknik, Styrteknik, Kontroll- och automationsteknik, Datavetenskap och teknik, eller Kontroll- och datateknik årskurs 3.

2-beskrivning och egenskaper hos jobbet
Deltidskandidat att delta i konstruktionen av strukturella system, mekanisk hållfasthetsanalys, 3D-design, integration av system och detaljer för tillverkning i projekt för utveckling av delsystem (elmotor, dragkabin, förbränningsmotor, kylenhet ) för järnvägsfordon och järnvägsfordon Forskare kommer att anställas.

 • Antal anställda: 9
 • Stad där personalen kommer att arbeta: Gebze / KOCAELİ

Särskilda villkor för kandidater
Högskolor som tillhandahåller minst fyra års grundutbildning. Tredjeårsstudiet i maskinteknik, maskin- och tillverkningsteknik, maskin- och produktionsteknik, tillverkningsteknik, fordonsingenjör, flygteknik, flygteknik, järnvägssystemteknik, maskin- och materialteknik, flygplansteknik eller flygteknik.

3-beskrivning och egenskaper hos jobbet
Deltids kandidatforskare kommer att användas för att delta i syntesen av katod, anod och andra elektrokemiska komponenter som ska utvecklas för litiumjonbatterisystem, produktion av litiumjonceller, elektrokemisk karakterisering och uppskalning.

 • Antal anställda: 3
 • Stad där personalen kommer att arbeta: Gebze / KOCAELİ

Särskilda villkor för kandidater
Högskolor som tillhandahåller minst fyra års grundutbildning. Att studera på det tredje året av en av institutionerna kemi, kemiteknik, materialvetenskap, material- och metallteknik, kemi- och processteknik, kemi- och processteknik, metallteknik, materialteknik, polymerteknik, polymerteknik eller Fiber- och polymerteknik.

ANVÄNDNINGSPROCESS

a) För att ansöka om utstationering är det nödvändigt att registrera sig i jobbansökningssystemet på internetadressen "kariyer.tubitak.gov.tr" (När du skapar ett CV för ansökan måste alla nödvändiga dokument läggas till i systemet elektroniskt). Ansökningar accepteras inte förutom ansökningar som görs via Job Application System.

b) Ansökningar måste göras senast 28/06/2021 kl. 17.

c) Ansökningar utvärderas utifrån annonsens referenskod. Kandidater kommer att kunna ansöka genom att välja referenskoden för utstationering från jobbsökningssystemet. Ansökningar som görs utan att välja en referenskod kommer inte att beaktas. En kandidat kommer att kunna ansöka om högst 1 (en) position med en referenskod.

d) För varje referenskod; Enligt artikel e i avsnittet "Allmänna villkor för kandidater" kommer 5 gånger antalet anställda att rekryteras för en intervju, med utgångspunkt från den högsta poängen. Om det finns andra kandidater med samma poäng som kandidaterna på sista plats kommer dessa kandidater också att kallas till en intervju.

e) Kandidater som kommer att kallas till en intervju kan ges en ansökan om förhandsintervju (fältkunskapsundersökning) av enhetens tjänstemän, om så önskas.

f) Kandidaterna kommer att utvärderas enligt deklarationen som de har anmält till ansökningssystemet under sin ansökan, och ansökan kommer att anses ogiltig om den angivna informationen är felaktig eller om något av dokumenten nedan saknas.

 • Dokument för universitetsinträdesprov (OSYM-godkänt eller internetutskrift med kontrollkod),
 • University Entrance Exam Placement Document (OSYM-godkänd eller internetutskrift med en kontrollkod),
 • Nuvarande studentcertifikat (internetutskrift från universitetet eller via e-förvaltning med en kontrollkod),
 • Officiellt och uppdaterat transkript som visar det viktade genomsnittet,
 • Resultatsdokument för främmande språk eller ett dokument som visar att undervisningsspråket är 100% engelska för alla kurser (utom de kurser som inte är relaterade till huvudområdet under grundutbildningen) (erhållna och godkända av universitetet).
 • Aktuell Curriculum Vitae (ditt resumé måste förberedas med färgfotografier, på turkiska, inklusive TR-ID och telefonnummer) .-
Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar