Ege University kommer att rekrytera akademisk personal

Ege University kommer att rekrytera akademisk personal
Ege University kommer att rekrytera akademisk personal

2547-fakultetsmedlemmar kommer att rekryteras enligt relaterade artiklar i lagen om högre utbildning och reglerna för främjande och utnämning av fakultetsmedlemmar.

Kandidater, 657 tjänstemän lag 48. de måste uppfylla villkoren som anges i.

OBS!
PROFESSOR kandidater som kommer att ansöka till personalen; 6, som täcker fotokopia av curriculum vitae, identitetskort, ett foto, militärcertifikat, utbildningsdokument (doktorsexamen, doktorsexamen, docent), publikationslista, certifikat för främmande språk, vetenskapliga studier och publikationer. (sex) lag och ansöker personellt avdelningen personligen.

docenter kandidater som kommer att ansöka till personalen; 4, som täcker fotokopia av curriculum vitae, identitetskort, ett foto, militärcertifikat, utbildningsdokument (doktorsexamen, doktorsexamen, docent), publikationslista, certifikat för främmande språk, vetenskapliga studier och publikationer. (fyra) lag och ansöker personellt avdelningen personligen.

DOCTOR FACULTY MEDLEM kandidater som kommer att ansöka till personalen; 4, som täcker fotokopia av curriculum vitae, identitetskort, ett foto, militärcertifikat, utbildningsdokument (doktorsexamen, doktorsexamen, docent), publikationslista, certifikat för främmande språk, vetenskapliga studier och publikationer. (fyra) lagfil kommer att gälla personalen för dekanerna vid fakulteten / skolan / institutet.

1-Ekvivalensen av examensbevis som erhållits från utlandet måste godkännas av Interuniversity Board.

2-Ansökningsfrist är 15 dagar från dagen för offentliggörandet av annonsen i den officiella tidningen (Deadline: 17.12.2019)

3-Anställda i en offentlig organisation (även om de har arbetat tidigare) måste tillhandahålla ett certifierat detaljerat servicecertifikat från den institution där de arbetar.

4-Ege University Fakultetsmedlem Krav på ansökan https://personeldb.ege.edu.tr kan nås på.

5-vår Ad www.ege.edu.t är kan nås kl.

6- De måste uppfylla de allmänna kraven i förordningen om principer som ska följas vid undervisning i främmande språk och undervisning i främmande språk i högskolor.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar