Förbättringar görs inom transporttjänster för funktionshindrade
06 Ankara

Förbättringar av transporttjänster för funktionshindrade

Förbättringar av transporttjänster för funktionshindrade; Minister Turhan, i det andra steget i el Låt oss lyssna på våra barn, ändra sina liv kapsamında projekt inom ramen för elsiz obehindrad transport, ohindrad turism, obehindrat liv ”, 20 är ett höghastighetståg för individer med särskilda behov. [Mer ...]