Refahiye Erzincan State Road förnyas

Refahiye Erzincan State Road förnyas
Refahiye Erzincan State Road förnyas

Generaldirektör för Highways, Ahmet Gülşen, besökte Sivas 16:e regionala direktorat lördagen den 16 september och undersökte de pågående arbetena på Refahiye-Erzincan State Highway och Sivas-Hafik-Zara State Highway. Refahiye-Erzincan State Road, som är viktig eftersom den är belägen på D-100 State Road-rutten som korsar Turkiet i öst-västlig riktning, betjänar för närvarande trafik på den bituminösa varma blandningen belagda delade motorvägsstandarden. Medan servicenivån bibehålls med renoveringsarbeten som utförs på överbyggnaden av vägen, tillhandahålls snabb och enkel åtkomst och säker och bekväm transport med 8 korsningar i grad.

De deformationer som upptäckts på Sivas-Hafik-Zara State Road, som tillhandahåller transporter som en delad väg med bituminös hetblandningsbeläggning på D-200 State Road-axeln, elimineras med det utförda arbetet..

📩 17/09/2023 12:32