Kina leder inom förnybar energi

Kina leder inom förnybar energi
Kina leder inom förnybar energi

I rapporten som publicerades vid 2023 Global Energy Transformation High Level Forum som hölls i går i Peking, Kinas huvudstad, förmedlades de framsteg som uppnåtts som ett resultat av reformen som genomförts i Kinas energiförbrukningsmodell.

Enligt rapporten ökade Kinas totala energiförbrukning 2022 med 2012 miljarder ton standardkol jämfört med 1,39. År 2022 minskade koldioxidutsläppen per enhet BNP med 2012 procent jämfört med 40,1.

Dessutom ökade icke-fossil energiförbrukning i Kina med 2022 procent 2012 jämfört med 7,8. Det rapporterades att energiförbrukningsstrukturen i Kina ständigt förbättras.

📩 17/09/2023 11:25