IETT, som transporterar 4 miljoner passagerare om dagen, ökade antalet flygningar

IETT, som transporterar miljontals passagerare per dag, ökade antalet flygningar
IETT, som transporterar miljontals passagerare per dag, ökade antalet flygningar

IETT, som transporterar cirka 4 miljoner passagerare om dagen i Istanbul, ökade antalet flygningar. IETT, som har etablerat inspektionsstationer enligt TÜVTÜRK-standard med de investeringar man gjort under de senaste fyra åren, ökade sina oavbrutna flygningar till 98 procent.

IETT, som tillhandahåller kollektivtrafik i alla delar av Istanbul med cirka 10 tusen personal, utför 55 tusen olika resor om dagen. Medan den reser 655 tusen km om dagen med bussar, metrobuss, adabus, adamini och nostalgiska spårvagnar i sin flotta, når denna siffra upp till 1 miljon 255 tusen km med de privata allmänna bussarna.

IETT har satt sina nya ansträngningar i verket för att säkerställa att dessa 55 tusen planerade resor genomförs felfritt.

4 OLIKA INSPEKTIONSSTATIONER ETABLERADES PÅ 10 ÅR

Under den föregående perioden inspekterades IETT-fordon endast på TÜVTÜRK-stationerna. Nu, förutom den periodiska inspektionen och underhållet av alla fordon i både IETT-flottan och den privata offentliga bussflottan, utsätts fordonen för detaljerad inspektion på TÜVTÜRK-standardinspektionsstationerna som etablerats av IETT i sina egna garage.

Mer än 4 ​​tusen detaljerade inspektioner genomfördes bara under 10 vid dessa inspektionsstationer, som etablerats på 2022 olika platser under de senaste 11 åren.

RESERVATTEN ÖKAD

Tack vare de inspektioner som utförs på många olika parametrar, från passagerarinformationsskärmar i fordon till bromssystem, kan funktionsfel på fordonen som kan uppstå under resan förhindras.

Tack vare dessa ansträngningar från IETT ökade antalet genomförda flygningar, som var 2018 % 96, till över 98.1 %.

📩 11/09/2023 10:02