Förnyad Galata-bron öppnad för trafik från båda håll

Galatabron öppnas för trafik från båda riktningarna
Galatabron öppnas för trafik från båda riktningarna

Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Department of Technical Affairs slutförde arbetet med den nya Galatabron, som byggdes 1994 och är 490 meter lång och 42 meter bred. Från och med lördagskvällen den 16 september öppnades bron för trafik från båda håll.

Bron, som har en spårvagnslinje på sig, underhålls för första gången på 29 år. Bron förnyades mot en eventuell jordbävning i Istanbul med "Joint Replacement and Asphalt Renewal Construction". Arbetet, som innefattade fogbyte och asfaltförnyelse, genomfördes i två etapper.

Alla strukturer har reparerats

Med dessa arbeten utfördes reparations- och förnyelsearbeten för de skadade expansionsfogarna på bron, som hade fullbordat sin strukturella livslängd. Det befintliga isoleringsskiktet som skyddar bron mot hav och regnvatten togs bort och förnyades.

Det konstaterades att de asfaltreparationer som tidigare utförts på bron belastade vågsystemet (öppna-stäng-system) för mycket och därför orsakade problem, och onödiga vikter togs bort. Dessutom tillverkades Trinidad-asfalt som lämpar sig för brodäcket av stål och inte smälter i solen.

Motståndet mot jordbävningar ökade

Återigen, inom ramen för arbetet, togs och förnyades det befintliga isoleringsskiktet som skyddade bron mot hav och regnvatten, som genom åren fullbordat sin tekniska livslängd.

Med de utförda arbetena förlängdes den tekniska och operativa livslängden för Nya Galatabron och motståndet mot en eventuell jordbävning ökades.

färdig för 5 dagar sedan

Det andra steget, planerat till 20 dagar, slutfördes på 2 dagar. Galatabron öppnades för fordons- och gångtrafik från båda riktningarna 15 dagar tidigare än planerat.

📩 17/09/2023 11:50