Obligatorisk reservkvot ökad i växelkursskyddade insättningar

Obligatorisk reservkvot ökad i växelkursskyddade insättningar ()
Obligatorisk reservkvot ökad i växelkursskyddade insättningar ()

Centralbanken ökade reservkraven för 6-månaders börsskyddade inlåningskonton med 10 punkter till 25 procent.

Kommunikén om ändringen av centralbankens kommuniké om nödvändiga reserver publicerades i dagens officiella tidning.

Följaktligen, medan kassakravsgraden för börsskyddade inlåning differentierades efter löptid, höjdes kassakravsgraden på upp till 6 månaders löptid, där KKM är koncentrerad, med 10 punkter till 25 procent.

Som ett steg för att uppmuntra övergången till tidsbundna insättningar i TL höjdes den erforderliga reservkvoten för valutakursskyddade insättningar med en löptid på upp till 6 månader (inklusive 6 månader) till 25 procent.

Medan den obligatoriska kassakravsräntan för de med löptider upp till 1 år och de med löptider på 1 år och längre bestäms till 5 procent; efterfrågan, uppsägningstid, upp till 1 månad och upp till 3 månaders löptid bestämdes till 8 procent.

Som ni kanske minns var tidigare kravet på kassakrav på valutakursskyddade konton 15 procent för alla löptider.

Obligatorisk reservkvot ökad i växelkursskyddade insättningar

📩 14/09/2023 09:47