Anbud för rivning av Fevkani-bron

Anbud för rivning av Fevkani-bron
Anbud för rivning av Fevkani-bron

Rivningsanbudet av Fevkani-bron i Zonguldak, som beslutades att rivas med motiveringen att den inte hade stöd, genomfördes. Upphandlingen hölls i möteslokalen i Zonguldak kommun och 4 företag deltog i upphandlingen.

Under anbudsförfarandet uteslöts dock Naslı Scrap från anbudet på grund av saknade handlingar. Saknade pappersarbete är viktigt för att säkerställa att anbudsprocessen löper smidigt och transparent, och ett företag som saknar pappersarbete utesluts ofta från anbudsprocessen.

Gursoy Izabelik (ANKARA) var det företag som lade det högsta budet bland de företag som deltog i anbudet. Gürsoy İzabelik vann anbudet med 3 miljoner 450 tusen TL + moms.

Med denna utveckling kommer rivningsarbetena av Fevkani-bron att utföras av Gürsoy İzabelik, som vann anbudet. Efter att rivningsprocessen är klar kommer planer att göras på vad som ska göras för att ersätta bron med ett nytt projekt.

📩 21/07/2023 10:29