Generaldirektoratet för säkerhet för att rekrytera 1.250 förmyndare

Väntar på examensresultat tillkännagav Väntande examensresultat Förfrågan
bevakning

Inrikesministeriet, generaldirektoratet för säkerhet, ordförandeskapet för polisakademin, marknads- och grannvakten har publicerat rekryteringsmeddelandet.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

2023/1. MEDDELANDE TILL TEMPERATURBASAREN OCH GRÄNNVÅRDARE

Male Bazaar och Neighbourhood Watchers kommer att rekryteras i 26 provinser (1.250 XNUMX).

Kandidater kommer att kunna göra sina preliminära ansökningar genom att logga in med sitt e-förvaltningslösenord på pa.edu.tr mellan 18 januari 2023 och 03 februari 2023.

Inträdesvillkoren för det nämnda köpet anges nedan. Tidsplanen för rekrytering kommer att tillkännages på Polisakademiens ordförandeskaps officiella webbplats (pa.edu.tr).

Det är viktigt att bortse från uttalanden från andra källor.

 KRAV FÖR KANDIDATER

a) vara medborgare i Turkiet,

b) Att vara examen från minst gymnasiet eller motsvarande,

c) Att vara minst 167 cm lång,

d) Att ha ett kroppsmassaindex mellan 18 (inklusive) och 27 (inklusive).

e) att ha varit bosatt i provinsen under det senaste året eller mer från och med den sista dagen för de preliminära ansökningarna,

f) Att ha fullgjort sin militärtjänst från och med den sista dagen av preliminära ansökningar,

g) Efter att ha fyllt 18 år (född 18 eller före) och under 18.01.2005 år (född 31 och senare), förutsatt att åldern före korrigering beaktas i ålderskorrigeringarna som gjorts efter 18.01.1993 års ålder,

h) Att inte dömas för förskingring, förskingring, förskingring, bedrägeri, förfalskning, missbruk av tro, bedräglig konkurs eller någon annan skamlig handling även om de har blivit benådade,

İ) Inte att vara känd som ökänd enligt det turkiska samhällets uppfattningar,

j) Att inte berövas allmänna rättigheter, inte dömas till berövande av offentliga tjänster,

k) inte har något hinder för offentliga tjänster,

I) att inte ha ett lagligt hinder för att bära ett vapen eller utföra en väpnad tjänst,

m) För att uppfylla de villkor som anges i förordningen om polisorganisationens hälsovillkor,

n) Kandidaten själv och, om gift, hans make; Att ha arbetat på en bordell, en mötesplats, ett möteshus, ett hus där prostitution bedrivs ensam och liknande platser eller inte engagerat sig i mellanhandshandlingar och väntan, för att producera och sälja alla typer av skrivna, ljud- och bildverk som är strider mot allmän moral och moral, oavsett i vilket material de är inspelade, eller att vara ansvarig för spel, droger eller stimulantia. inte vara föremål för någon rättslig eller administrativ utredning eller åtal på grund av artikeln, inte vara föremål för administrativa sanktioner eller inte bli dömd för dessa verk,

o) Behandlas inte för användning av alkohol, läkemedel eller stimulerande ämnen eller behandlas inte,

p) Avvisas inte från polisutbildningsinstitutioner av någon anledning, förutom bestämmelserna i hälsoföreskrifterna,

r) Att inte blanda sig i, stödja eller delta i terroristorganisationers aktioner, möten, marscher och demonstrationer och deras lagliga eller olagliga förlängningar,

s) Att inte vara medlem i något politiskt parti eller dotterbolag till politiska partier på ansökningsdagen,

t) Säkerhetsutredning och arkivundersökning ska vara positiv.

ANSÖKNINGS- OCH EXAMENSDATUM

(1) Preliminära ansökningsdatum online:

a) Föransökningar till inträdesprovet för basaren och grannskapsvakten kan göras online mellan 18.01.2023 – 03.02.2023 genom att logga in med kandidatens e-förvaltningslösenord på pa.edu.tr fram till kl. 17.00 och tillhandahålla nödvändig information i relevanta fält av kandidaten kommer att fyllas i.

b) Lösenordet för e-förvaltning kan erhållas från PTT:s centrala direktorat eller auktoriserade filialer i landet genom att uppvisa fotolegitimation (legitimation, vigselbevis, pass och körkort, advokatlegitimation, blått kort, uppehållstillstånd) på vilket TR-personnummer skrivs ut, efter personlig ansökan.

c) Lösenordet för e-förvaltning kan erhållas från ambassader och konsulat utomlands. Detaljerad information i ämnet kan erhållas från de anslutna utlandsrepresentanterna.

d) Eftersom de preliminära ansökningarna från kandidaterna i status som martyr eller tjänstehandikappade, som inte kunde kryssa i rutan "Jag är en martyr eller en funktionshindrad släkting till tjänsten" eller inte kunde se frasen "Martyr eller funktionshindrad i tjänst" ", medan de gör sin ansökan, kommer kandidaternas framställningar (namn, efternamn, TR ID-nummer, adress, 2 kontaktnummer, examen) att göras av vårt ordförandeskap. status) och en kopia av intyget om martyrskap eller funktionshinder som godkänts av den relevanta institutionen (handlingen som ska erhållas från SSI) till faxnummer 0 312 462 87 29 mellan föransökningsdatumen.

VARNING: Ansökningsprocessen kommer att slutföras genom att fylla i relevanta siffror under ansökan på internet med e-Government-lösenordet. Onlineansökningar kommer att göras mellan de angivna datumen. Ansökningar som görs per post eller efter ansökningstidens utgång kommer inte att tas emot.

VARNING: 2023/1. Ansökan till terminsbasaren och grannskapsvaktens inträdesprov kommer att göras via e-förvaltning efter att examensavgiften har betalats.

Günceleme: 18/01/2023 10:15

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar