Inrikesministeriet rekryterar 9 kontraktsanställda

Inrikesministeriet för att rekrytera kontrakterad personal
Inrikesministeriet rekryterar 3546 kontraktsanställda

31 i "Förordning om principer och förfaranden för anställning av kontrakterad informationsteknikpersonal i storskaliga informationsbehandlingsenheter vid offentliga institutioner och organisationer" publicerad i den officiella tidningen, daterad 12-2008-27097 och numrerad 8, för anställning inom generaldirektoratet för inrikesministeriet för informationsteknologi 9 (nio) kontrakterade informatikpersonal kommer att rekryteras enligt framgångsordningen för de skriftliga och muntliga proven som ska hållas av inrikesministeriet, generaldirektoratet för informationsteknologi.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Inrikesministeriet för att rekrytera kontrakterad personal

ALLMÄNNA VILLKOR  

a) För att uppfylla de villkor som anges i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 48,

b) Att avlägga examen från fyraårig datateknik, programvaruteknik, elektroteknik, elektronikteknik, elektro-elektronteknik och industriteknikavdelningar vid fakulteter eller från högre utbildningsinstitutioner utomlands vars likvärdighet har godkänts av Högskolerådet,

c) Andra än de som anges i punkt b, från tekniska institutioner vid fakulteter som tillhandahåller fyraårig utbildning, institutioner för naturvetenskap-litteratur, utbildnings- och utbildningsvetenskap, institutioner som ger utbildning i datorer och teknik samt statistik, matematik- och fysikavdelningar, eller från ett studenthem vars likvärdighet har godkänts av Högskolerådet Att ta examen från andra lärosäten än (kan söka tjänster som kommer att betalas 2 gånger det månatliga bruttolönetaket)

ç) Att ha minst tre (3) års yrkeserfarenhet av mjukvara, mjukvarudesign och utveckling, och ledning av denna process, eller av installation och hantering av storskaliga nätverkssystem, under minst tre (5) år för dem som inte överstiger det dubbla lönetaket, och minst 657 (fem) år för andra, (Vid fastställande av yrkeserfarenhet: som IT-personal, som tillsvidareanställd personal som omfattas av lagen nr 4 eller som en kontrakterad tjänst i enlighet med stycke (B) i fjärde artikeln i samma lag eller lagdekret nr 399, och som informatikpersonal i status som arbetare genom att betala premier till socialförsäkringsnämnderna i den privata sektorn.) dokumenterade tjänsteperioder tas ut. i åtanke),

d) Dokumentation om att kringutrustning för datorer känner till minst två av de nuvarande programmeringsspråken under förutsättning att de har kunskap om hårdvara och nätverkshantering och säkerhet,

e) För manliga kandidater, om han inte uppnått ordinarie värnpliktsålder, eller om han uppnått värnpliktsåldern, att ha fullgjort sin aktiva värnplikt eller att bli befriad eller uppskjuten eller förflyttad till reservklassen.

ANSÖKNINGSFORM OCH HISTORIE

1- Kandidater; Inrikesministeriet-Career Gate Public Recruitment och Career Gate på e-förvaltning kommer att hållas mellan 24-30.06.2022 juni XNUMX via alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Eftersom ansökningar kommer att tas emot elektroniskt kommer ansökningar per post eller personligen inte att accepteras.

2- Eftersom ansökningarna kommer att göras med c-State-lösenordet är det obligatoriskt för kandidaterna att ha ett konto (turkive.gov.tr). För att kunna använda nämnda konto måste kandidater skaffa ett e-Dcvlet-lösenord. Kandidater kan erhålla kuvertet som innehåller c-Dcvlet-lösenordet från PTT:s centrala direktorat genom att skicka in sitt identitetskort med sitt TR-identitetsnummer på sin personliga ansökan.

3- Dokument som krävs under ansökan;

  • a) Curriculum vitae,
  • b) SGK Service Statement (streckkodsdokument från e-Government SGK Registration and Service Statement-sidan),
  • e) Dessa är de dokument som visar de yrkesarbetsperioder som anges i artikel (ç) i rubriken ALLMÄNNA VILLKOR (KVALIFIKATIONER). Det är nödvändigt att dokumentera att den professionella arbetstiden går åt som IT-personal. Det kommer att tas i enlighet med arbetsplatsens karaktär. Enligt det här:
  • a. Streckkod SGK tjänstuppdelning som ska erhållas via e-förvaltning för de perioder som arbetats i privat sektor,
  • b. En handling som ska erhållas från anstalten för de perioder som arbetat i offentliga anstalter.
  • ç) Ett dokument som visar att han kan minst två (2) aktuella programmeringsspråk som anges i punkt (d) i rubriken ALLMÄNNA VILLKOR (KVALIFIKATIONER),
  • d) Certifikat som krävs enligt SÄRSKILDA VILLKOR för varje befattning och dokument som visar erfarenhet eller erfarenhet (certifikat måste erhållas genom ett prov).

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar