Mynt- och frimärkstryckeriets generaldirektorat för att rekrytera 25 kontrakterad personal

Generaldirektoratet för mynt- och frimärkesverksamheten kommer ständigt att anställas
Generaldirektoratet för mynt- och frimärkesverksamheten kommer ständigt att anställas

Generaldirektoratet för Darphane and Stamp Printing House ligger i Istanbul, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. Nej: 6 Cevizli Att vara anställd på arbetsplatser belägna på Kartal-adresser; I enlighet med den ändrade artikel 657/B i tjänstemannalagen nr 4, inom ramen för "Principer för anställning av kontrakterad personal" som trädde i kraft med ministerrådets beslut daterat 06-06-1978 och nummer 7 /15754; Skriftliga och/eller muntliga prov för befattningarna som 7 (sju) kontraktsingenjörer, 8 (åtta) kontraktstekniker, 3 (tre) kontrakterad kontorspersonal, vars detaljer anges nedan, i enlighet med bestämmelserna i punkt (b) i första stycket i bilaga 2 med titeln "Examenkrav". Baserat på 2020 års KPSS (B) grupppoängrankning och genom att placera dem i KPSS (B) poängordning för den kontrakterade arkivexperten 3 (tre) och kontrakterad programmerare 4 (fyra) tjänster i enlighet med bestämmelserna i första stycket i samma artikel (C), muntligt bland 5 gånger kandidaterna Enligt provresultaten kommer totalt 25 (tjugofem) kontrakterade personal att rekryteras. Följande kvalifikationer, särskilda och allmänna villkor eftersträvas för kandidater som kommer att ansöka om kontrakterad personalrekrytering från och med sista ansökningsdag.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

ALLMÄNNA VILLKOR

3.1. För att uppfylla de villkor som anges i punkterna (657), (48), (1), (4) och (5) i punkt (A) i artikel 6 första stycket i tjänstemannalagen nr. 7.

3.2. Artikel 657/B i tjänstemannalagen nr 4; "De som är anställda på detta sätt kan inte anställas i institutionernas kontrakterade personalbefattningar, såvida det inte har gått ett år från uppsägningsdatumet, om deras kontrakt sägs upp av deras institutioner på grund av att de agerat i strid med tjänstens principer kontrakt eller om de ensidigt säger upp kontraktet, med undantag för de undantag som fastställs i presidentdekretet, under avtalsperioden." att följa lagen.

3.3. Arbetar inte som 4/B i någon offentlig institution och organisation.

3.4. Att inte få pension eller ålderspension från någon socialförsäkringsinstitution.

3.5. Att ta examen från önskad institution för den sökta tjänsten, från och med sista ansökningsdag.

3.6. Såvida inte de som utsetts till kontraktsanställda befattningar har fullgjort 399 års tjänst; Kan inte tillsättas i de organisationer där de fortfarande arbetar eller till andra offentliga institutioner och organisationer, med undantag för de tjänster som tillsätts som assistenter med särskild konkurrensprövning för yrket, samt de uppdrag som ska göras till de tjänster och tjänster som skiljer sig från den nuvarande tjänsten och har titlar och befattningar som de har gett på grund av sin utbildningsstatus. Inom ramen för den allmänna föreskriften om prov för dem som för första gången kommer att utses till offentliga ämbeten kan de inte ansöka om att de centrala placeringsförfarandena och de kungörelser som ska göras inom ramen för andra stycket i denna artikel, och t.o.m. om de placeras genomförs inte tillsättningsförfarandena. att följa lagen.

3.7. Säkerhetsutredning och/eller arkivundersökning ska vara positiv.

ANVÄNDNINGSMETOD OCH VARAKTIGHET

Ansökningar kan göras elektroniskt på e-förvaltningen genom tjänsten "Mtt and Stamp Printing House General Directorate - Career Gate Public Recruitment" eller "Career Gate", från internetadressen alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tri från 27.06.2022 till 06.07.2022 .23.59 kl XNUMX:XNUMX. miljö kommer att tas. Ansökningar som görs personligen, med bud eller per post kommer inte att accepteras.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar