Kultur- och turismministeriet rekryterar 5 biträdande inspektörer

ministeriet för kultur och turism kommer att anställa fast anställda
kultur- och turismministeriet

Inträde till lediga biträdande inspektörstjänster från klassen Allmän förvaltning för att vara anställd i inspektionsnämnden vid kultur- och turismministeriet, bland dem som tagit examen från fakulteterna för statsvetenskap, juridik, ekonomi, företagsekonomi, ekonomi och förvaltningsvetenskap, eller från fakulteter eller högskolor utomlands vars likvärdighet godkänns av de behöriga myndigheterna 5 (fem) biträdande inspektörer kommer att avläggas med provet.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

KRAV FÖR ADMISSIONENS EXAMINATION

Kandidater som vill göra antagningsprovet måste uppfylla följande krav:

a) KPSS P-2020 poängtyp 2021 för utexaminerade från juridik, statsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomi och förvaltningsvetenskap från ett av de offentliga urvalsproven (KPSS A-gruppen) som hålls av bedömnings-, urvals- och placeringscentrum (ÖSYM) ) 48 och 80. Att vara bland de 75 (sjuttiofem) personerna med högst poäng, förutsatt att de har fått poäng (åttio) och högre (Kandidater med samma poäng som den sista kandidaten antas också till provet).

b) Att få de allmänna villkoren skrivna i punkt (A) i artikel 657 första stycket i tjänstemannalagen nr 48.

c) Att ha genomgått en av fakulteterna för statsvetenskap, juridik, ekonomi, företagsekonomi, ekonomi och förvaltningsvetenskap, som ger minst fyra års grundutbildning, eller en av de fakulteter eller högskolor utomlands vars likvärdighet godkänns av behörig myndigheterna.

ç) Att vara vid god hälsa, att vara lämplig för alla typer av klimat- och reseförhållanden.

d) Att inte ha fyllt trettiofem från och med den första januari det år då antagningsprovet hålls.

e) Att inte ha deltagit i biträdande inspektörsprovet mer än en gång tidigare.

ANSÖKAN FÖR TILLTAGNINGSPROV

2.1. Ansökningar till antagningsprovet kommer att göras från 18.07.2022 till 27.07.2022 den 23.59 onsdag, via e-Government, på webbplatsen för Career Gate Public Recruitment and Career Gate (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Ansökningar som inte uppfyller de villkor som anges i kungörelsen och ansökningar som inte görs inom tidsfristen kommer inte att behandlas. Ansökningar som görs per post eller andra blanketter accepteras inte.

2.2. Bland de sökande till inträdesprovet kommer de som har visat sig ha lämnat falska uttalanden eller givna dokument inte att utses, eftersom deras provresultat kommer att anses ogiltiga. Även om deras utnämningar görs, avbryts de och ett kriminellt klagomål lämnas till chefsåklagarmyndigheten för att tillämpa relevanta bestämmelser i den turkiska strafflagen nr 5237.

2.3. Kandidaten ansvarar själv för att göra ansökningsprocessen felfri, komplett och i enlighet med de frågeställningar som anges i utlysningen.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar