Hur sker överföring av lagfart? Vilka dokument krävs?

Hur man överför lagfarten Vilka är de nödvändiga dokumenten
Hur man överför lagfarten Vilka är de nödvändiga dokumenten

Lagfart krävs för att förvärva egendom eller formellt äga en fast egendom som ärvts från familjen. Den officiella handlingen som visar ägarna till en mark, mark eller en byggnad byggd på en del av eller hela marken kallas lagfart. Överlåtelse av fast egendom kallas handlingsöverlåtelse.

Hur sker överföring av lagfart?

För överlåtelse av lagfart måste för det första ett förordnande göras genom fastighetsregistrets utnämningssystem vid Generaldirektoratet för fastighetsregister och fastighetsregister. Nödvändiga handlingar ska vara klara när du går till mötet. Efter leveransen av dokumentet skickas ett meddelande till kontaktnumret som är registrerat i systemet för den person som utförde transaktionen och ber att lagfartsavgiften ska betalas. Efter betalningsförfarandena slutförs processen genom att gå till fastighetsregistret.

Handlingar som krävs för överlåtelse av handling

 • Original eller fotokopia av handlingen
 • Original och kopia av identitetskort (TC-identitetsnummer måste vara väl synligt)
 • Handling som visar det aktuella värdet av den fastighet som köpts från den aktuella kommunen
 • Fullmakt om fastighetskonsult eller någon annan auktoriserad person ska utföra handlingarna
 •  Obligatorisk jordbävningsförsäkring (DASK) certifikat

Dessutom, om lagfartsöverföringen kommer att utföras av juridiska personer:

 • Original eller kopia av skatteintyg
 • Cirkulär signatur
 • Exempel på registertidningen med senaste styrelseval
 • Fullmaktshandling som innehåller identitetsuppgifter för myndigheter och myndigheter med anknytning till den fasta egendomen
 • Fullmakt om fastighetskonsult eller någon annan auktoriserad person ska utföra handlingarna

Vad bör övervägas när man ger en fastighetsregistreringsfullmakt?

Medan lagfartsfullmakten utfärdas hos notarius publicus, ska omfattningen av handlingsöverlåtelsen tydligt anges. Om till exempel fullmakten är till salu ska "fastighetsförsäljning" finnas med i handlingen. I de fall vilken åtgärd som ska vidtas inte är tydligt angiven har fastighetsregistret och fastighetsdirektoratet befogenhet att inte vidta några åtgärder.

Utöver omfattningen bör även fullmaktens gränser fastställas. Den öppna adress, skiftenummer etc. för den fasta egendom till vilken lagfarten kommer att överföras. information ska ingå i dokumentet.

Tidpunkten ska också anges i lagfartsfullmakten. I annat fall kan fullmakten vara giltig tills vidare. Av denna anledning bör du ange tidsgränsen i dokumentet för att undvika problem. Om du hoppade över att ange villkoret kan du ansöka hos notarie om att säga upp fullmakten.

Hur är överlåtelse av lagfart utan kostnad?

Det är nödvändigt att ansöka till fastighetsregistret för att överföra lagfarten utan kostnad. Överlåtelsetransaktioner som görs av fastighetsregistret utförs utanför försäljningen mellan de två parterna. Överlåtelsen av lagfarten som genomförs utan försäljning kallas "Taboo Grant".

Nödvändiga dokument för personer som vill överföra lagfart utan kostnad:

 • Lagfartsregistrering av den fasta fastighet som ska skänkas
 • Foto-ID-handlingar på personerna som donerat huset och personerna som donerat huset
 • Ett foto i passstorlek för givaren (måste tas inom de senaste 6 månaderna)
 • Två fotografier i passstorlek för givaren (måste tas inom de senaste 6 månaderna)
 • En eller båda parter är ombud

Hur överför man gratis lagfart till make?

Överlåtelsetransaktioner mellan makar kan göras kostnadsfritt. Överlåtelser som görs genom makarnas gemensamma beslut betraktas för det mesta som en handlingsdonation snarare än en handlingsförsäljning. Lagfartsdonationssystemet är överföring av äganderätten till en fastighet till en annan person utan att förvänta sig någon ersättning.

Handlingar som krävs för fri lagfartsöverföring till make:

 • Lagfart för den fasta egendom som är föremål för transaktionen, om inte, handlingen som anger den fasta egendomens ö- och skiftenummer eller ägarens muntliga uttalande
 • Identitetskort med foto, pass eller advokat-ID för båda parter, passfoton, TR-ID och skattenummer
 • Fullmakt, om någon av parterna i transaktionen deltar som ombud

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar