Förändring av förordningen om skolservicefordon

Förändring av förordningen om skolbussfordon
Förändring av förordningen om skolservicefordon

I linje med huvudbeslutet från den åttonde kammaren i det turkiska statsrådet för 2021/5662, har verkställandet av vissa ändringar som gjorts i förordningen om skolservicefordon, i den officiella tidningen numrerad 31579, avbrutits.

Följande punkter i besiktningen av skolskjutsfordon kommer följaktligen att gälla från och med 27.06.2022:

Fönsterfilm och tonade glasögon (inklusive originalglasögon)

Glas kan inte användas, och färgade filmskikt är inte tillåtna, förutom det genomskinliga glaset i enlighet med typgodkännandelagstiftningen, publicerad av industri- och teknikministeriet, som visar skolbussarnas inredning. I denna riktning kommer tonade rutor inte att tillåtas i skolbussfordon, även om de är fabrikstillverkade, och dessa fordon kommer att anses vara allvarligt defekta.

Sätessensor, inomhuskameror, 3-punktsbälte etc. Nya egenskaper

Innan det tidigare nämnda beslutet av statsrådet var det bara 2018 års modell och fritidshem eftertraktade; Från och med den 3 kommer funktionerna för 27.06.2022-punktsbälte, säteskänsliga sensorsäte och interiörkamerasystem också att sökas i fordon med modellåldern 2017 och tidigare, och fordon som inte har dessa funktioner kommer att övervägas allvarligt defekt.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar