Justitiedepartementet ska anskaffa 6 analytiker

Justitieministeriet
Justitieministeriet

Att anställas under ledning av Generaldirektoratet för informationsteknologi, i enlighet med paragrafen (i 657:e artikeln i statstjänstemannalagen nr 4, "examenskravet" i "principerna för anställning av kontrakterad personal", som trädde i kraft med ministerrådets beslut daterat 06.06 och numrerat 1978/7. I linje med stycke 15754/c i artikel 2 i bilaga 1 kommer kontrakterad personal att rekryteras till 2020 analytikerbefattningar, med placering att göras enligt framgångsordningen för det muntliga provet som ska hållas av vårt ministerium, bland kandidaterna 10 gånger antalet lediga platser, genom att placera dem i 6 KPSS (Grupp B) poängordning.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

ANVÄNDNINGSVILLKOR

1) För att uppfylla villkoren i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 48,

2) a) Att avlägga examen från fyraåriga datatekniker, programvaruteknik, elektroteknik, elektronikteknik, elektro- och elektronikteknik samt industriteknikavdelningar vid fakulteter eller från högre utbildningsanstalter utomlands vars likvärdighet har godkänts av Högskolerådet,

b) Förutom de som anges i paragrafen (, ingenjörsavdelningar vid fakulteter som tillhandahåller fyraårig utbildning, avdelningar för naturvetenskap, litteratur, utbildning och utbildningsvetenskap, avdelningar som tillhandahåller utbildning om datorer och teknik, institutioner för statistik, matematik och fysik eller högre utbildning utomlands vars likvärdighet har godkänts av Högskolerådet. examen från institutioner,

3) För att ha minst 2020 poäng från 3 års KPSSP60-poängtyp,

4) Att ha en poäng på minst (från det engelska språkkunskapsprovet, eller att få poängen fastställda av ÖSYM motsvarande YDS (nivå) i de engelska språkproven förutom YDS.s beslut om "Foreign Language Exams Ekvivalenser" som gäller från och med sista ansökningsdag för detta meddelande kommer att tas som grund.) De som tagit examen från universitet i landet eller utomlands som undervisar på engelska på grundnivå, efter att ha studerat på grundnivå i landet, på sitt modersmål. Den engelska språknivån för dem som har en magisterexamen eller doktorsexamen i engelska i främmande länder som är engelska anses som (.

5) Bevis på kunskaper i minst två av Java-programmeringsspråken och andra programmeringsspråk, (examensutskrift kommer också att accepteras.)

6) Att ha arbetat som Programmerare i IT-center i minst 1 år. (Bestämma yrkeserfarenhet; som analytiker, systemprogrammerare och programmerare, fast personal som omfattas av lag nr 657 eller kontrakterade tjänster som omfattas av lagdekret nr 4 med artikel 399/B i samma lag, och dokumenterade tjänstgöringsperioder i den privata sektorn som omfattas av socialförsäkringsinstitutionen tas som grund.)

ANSÖKNINGSDATUM, METOD OCH FÖRFRÅGADE DOKUMENT

Kandidater kommer att lämna in sina ansökningar mellan 18.05.2022 och 02.06.2022 till 23:59:59 om e-förvaltning genom justitieministeriet – Career Gate Public Recruitment and Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​och inom perioden Ansökningar som lämnas in personligen eller per post kommer inte att tas emot.

Efter att ansökningsprocessen är klar bör kandidaterna kontrollera om deras ansökan har slutförts på skärmen "Mina ansökningar". Alla program som inte visar "Ansökan mottagen" på skärmen "Mina ansökningar" kommer inte att utvärderas.

Dokument som ska laddas upp till systemet;

1) Certifikat och andra dokument som visar kandidatens kunskaps- och erfarenhetsnivå, (Certifikaten kommer att verifieras av vårt ministerium med metoderna för förfrågning av certifikatets giltighet som bestäms av den institution till vilken de är utfärdade.)

2) Detaljerat CV med foto,

3) Dokument som visar nivån på kunskaper i främmande språk,

4) Dokumentation för att arbeta som programmerare i IT-center i minst 1 år,

5) Skriftlig förklaring att det inte finns någon hälsobarriär (bilaga 1),

6) Dokument eller dokument relaterade till minst två av de nuvarande programmeringsspråken, (Transkription kommer också att accepteras.)

7) Som analytiker, systemprogrammerare och programmerare är det permanent underkastat lag nr 657 eller kontrakterade tjänster som omfattas av dekret lag nr 4 med artikel 399/B i samma lag, och den tid som spenderas i den privata sektorn omfattas av social Säkerhetsinstitution, eller godkänd med en våt signatur och stämpel arbetsdokument,

8) Kandidater som tagit examen från andra institutioner än de angivna institutionerna eller från motsvarande institutioner vid universitet utomlands och kan ansöka, måste ladda upp det relevanta dokumentet till fältet "Document Indicating Equivalence" under "Dina andra dokument"-stadiet under e-förvaltningsansökan för att deras ansökningar ska kunna utvärderas.

Dokument måste laddas upp i pdf- eller jpeg-format.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar