Inrikesministeriet rekryterar 3546 kontraktsanställda

Inrikesministeriet för att rekrytera kontrakterad personal
Inrikesministeriet rekryterar 3546 kontraktsanställda

Inrikesministeriet kommer att ta emot 3546 kontrakterad personal. Ansökningarna startar den 17 juni och avslutas den 21 juni.

Från inrikesministeriet:

MUNTLIGT MEDDELANDE OM EXAMEN ANGÅENDE REKRYTERING AV 2022/B ANSTÄLLD PERSONAL FÖR ATT ARBETA I DEN CENTRALA OCH PROVINCIELLA ORGANISATIONEN 4

Inom ramen för principerna för anställning av kontrakterad personal, och dess bilagor och ändringar, som trädde i kraft genom ministerrådets beslut daterat 657-4-06 och numrerat 06/1978, i enlighet med punkt (B) i artikel 7 i tjänstemannalagen nr 15754; Totalt kommer 1 3.546 personer att rekryteras till de lediga tjänsterna vars antal och befattningsbeteckningar anges i tabellerna nr.

Från den Offentliga Personal Urvalsexamen (B) Grupp som hölls av ÖSYM 2020; Högst 3 gånger antalet tjänster som annonseras enligt kandidaternas preferensordning kommer att utvärderas, förutsatt att de har erhållit ett KPSS-poäng på minst 93 och högre från KPSSP94 för grundutbildning, KPSSP60 för akademiker med associerad examen och KPSSP5 för gymnasieutexaminerade.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

ALLMÄNNA VILLKOR

(1) Följande villkor krävs av de kandidater som kommer att ansöka som personal med 4/B-kontrakt,

(a) att vara medborgare i Republiken Turkiet,

(b) Att ha de allmänna och särskilda villkor som anges i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 48 och de villkor som anges i ministerrådets beslut om principer för anställning av kontrakterad personal,

(c) Att ha fyllt 21 år från och med sista ansökningsdag (2022 juni 18) eller att ha fattat ett beslut om laglig ålder i enlighet med artikel 12 i den turkiska civillagen,

(d) Att inte berövas allmänna rättigheter,

(d) Även om de perioder som anges i artikel 53 i den turkiska strafflagen har passerat; brott mot statens säkerhet, även om de blivit benådade eller fängslade i ett år eller mer för ett uppsåtligen begånget brott, brott mot den grundlagsenliga ordningen och denna ordnings funktion, förskingring, förskingring, mutor, stöld, bedrägeri, förfalskning, brott mot statens säkerhet. förtroende, bedrägligt Att inte dömas för konkurs, budrigg, riggning av prestationer, tvätt av egendomsvärden som härrör från brott eller smuggling,

(e) När det gäller militärtjänstgöring för manliga kandidater; inte vara i värnplikt, inte vara myndig eller ha gjort aktiv värnplikt om han uppnått värnpliktsåldern eller skjutas upp eller förflyttas till reservklassen,

(f) Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 53, att inte ha en psykisk sjukdom som kan hindra honom från att utföra sin tjänst kontinuerligt,

(2) Att inte ha fyllt 35 år den första dagen i januari det år då det muntliga provet hålls (född efter 01-01-1987),

(3) Från den Offentliga Personal Urvalsprov (B)-gruppen som hölls av ÖSYM 2020; KPSS, som kommer att göras på grundval av KPSS-poängtypen och den föredragna positionstiteln, enligt kandidaternas preferensordning, förutsatt att de har erhållit ett KPSS-poäng på minst 3 och högre från KPSSP93 för kandidater på grundnivå och KPSSP94 för akademiker med associerade examen och KPSSP60 för akademiker på gymnasienivå. Att vara med i kandidaten 5 gånger antalet tjänster som annonserats enligt poängrankningen,

(4) Kandidater kommer att kunna göra ett val för högst 3 platser (centrala/provinsiella) och/eller positionstitlar, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i tillkännagivandet när de ansöker. Utvärderingsprocessen för kandidaternas ansökningar kommer att göras för endast en plats och titel, där de kan inkluderas bland kandidaterna med 5 gånger KPSS-poängen, med början från kandidaten med högst KPSS-poäng, med tanke på den prioritetsordning de har gjort.

ANSÖKAN OCH ANSÖKNINGSFORM

1- Applikationer; Det kommer att göras med e-Government-lösenord. Därför kandidater http://www.turkiye.gov.tr Måste ha konto. För att kunna använda det aktuella kontot måste kandidater få ett lösenord för e-förvaltning. Kandidater kommer att kunna få kuvertet som innehåller lösenordet för e-förvaltning genom att skicka in sitt ID med sitt TR-ID på sin personliga ansökan från PTT Central Directorates.

2- Tillämpningar; Den kommer att tas emot elektroniskt via e-Government-länken, som kommer att publiceras i avsnittet "Announcements" på icisleri.gov.tr-webbplatsen för vårt ministerium mellan 17-21 juni 2022. Men för bekvämlighets skull kommer kandidater att kunna komma åt länken "Inrikesministeriet Redigering av kandidatprofilinformation och examensansökan" mellan 14-16 juni 2022 och redigera den aktuella/senaste versionen av sin profilinformation och använda denna information under examensansökan. . För att slutföra tentastansökan är det nödvändigt att först redigera profilinformationen och ansöka till modulen mellan 17-21 juni 2022. Enbart redigering av profilinformationen utgör ingen rättighet för examensansökan.

3- Eftersom ansökningarna kommer att tas emot elektroniskt kommer ansökningar per post eller personligen inte att accepteras.

4- När du öppnar länken "Inrikesministeriet Redigering av kandidatprofilinformation och examensansökan" via e-Government, visas identitet, utbildning, militärtjänst och YDS-information automatiskt. Kandidater med saknad eller felaktig profilinformation måste kontakta relevanta institutioner och göra nödvändiga korrigeringar. För enkelhetens skull kan processen för att redigera kandidatprofilinformation göras mellan 14-16 juni 2022, samt mellan 17-21 juni 2022, under ansökan.

5- Kandidaterna som kommer att ansöka med sin examensinformation för högre utbildning; Utbildningsinformation kommer automatiskt från lärosätet via e-förvaltning. Kandidater som har fel/ofullständighet i sina uppgifter eller som inte får examensinformation från lärosätet är skyldiga att få sina uppgifter uppdaterade via YÖKSİS genom att kontakta relevanta enheter på det universitet de tagit examen från för att lägga till/rätta dem. Annars kommer kandidater i denna situation inte att kunna ansöka om provet.

6- Kandidater som kommer att ansöka med sin gymnasieinformation eller motsvarande skolavslutningsinformation; Utbildningsinformation (kandidater som tog examen efter 2008) kommer automatiskt från ministeriet för nationell utbildning via e-förvaltning. Kandidater som tog examen före 2008 måste ladda upp sina gymnasieexamen eller motsvarande examensbevis till modulen via knappen "Lägg till gymnasieexamensinformation" på fliken "Utbildningsinformation" till vänster på sidan Profilredigering. Annars kommer de inte att kunna ansöka.

7- Kandidater som har tagit examen från utbildningsinstitutioner i landet eller utomlands och som har likvärdigheten med den utbildningsnivå som eftersträvas i detta tillkännagivande, bör ladda upp sina likvärdighetsdokument till systemet i pdf- eller jpeg-format istället för examensbevis eller examensbevis.

8- Militärtjänstinformation om manliga kandidater erhålls automatiskt från det nationella försvarsministeriet, och kandidater med fel i sina uppgifter måste kryssa i den relevanta rutan och ange sin aktuella information manuellt och ladda upp sina militära statusdokument i pdf- eller jpeg-format till tentamensmodulen.

9- Kandidater som ansöker om titeln översättare-tolk (på engelska); YDS-information kommer automatiskt, och kandidater som intygar att de kan ett främmande språk på minst (B) nivå från ett annat dokument med internationell giltighet (CPE, CAE, TOEFL iBT och PTE ACADEMIC) måste ladda upp sina dokument till systemet.

10- Kandidater som ansöker om titeln programmerare får också YDS-information automatiskt, och de som intygar att de kan ett främmande språk på minst (D) nivå från ett annat dokument med internationell giltighet (CPE, CAE, TOEFL iBT och PTE ACADEMY) måste ladda upp dessa dokument till systemet.

11- Kandidater vars bilder inte automatiskt visas på sidan "Personliga uppgifter" i ansökan som öppnas via länken "Inrikesministeriet Redigering av kandidatprofilinformation och examensansökan" på e-förvaltningen, kan hittas på "Personal Identity Card " webbplats för personaldirektoratet för vårt ministerium. Det är obligatoriskt att ladda upp fotografiet (600×800 dimensioner, 300 dpi upplösning) till modulen i pdf- eller jpeg-format, som togs i enlighet med specifikationerna i "Fotostandarder till användas i Personal Identity Card-avsnittet på fliken "Fotokort".

Bland kandidaterna som angett sin profilinformation mellan 12-14 juni 16 kan de som vill använda denna information när de ansöker om provet gå vidare till ansökningsstegen genom att klicka på knappen "Uppdatera min profilinformation / Fortsätt" efter att ha markerat riktigheten i deras information.

13- Kandidater som fyller i sin ansökan elektroniskt och är säkra på att deras uppgifter är korrekta måste klicka på knappen "Slutför ansökan". Annars kommer ansökningarna från de kandidater som inte utför denna process inte att registreras i systemet, och kandidaterna i denna situation kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

14- Kandidater som inser att det saknas eller är fel i deras information mellan ansökningsdatumen eller som vill göra ändringar i sina preferenser bör avbryta sina ansökningar genom att klicka på knappen "Avbryt min ansökan och ansök igen" fram till 21:2022 den 17 juni 30 senast och klicka på skärmen som de vill ändra behöver uppdatera sin information. Kandidater som har genomfört uppdateringsprocessen måste trycka på knappen "Slutför ansökan" före 17:30. Annars kommer ansökningarna från de kandidater som inte utför denna process inte att registreras i systemet, och kandidaterna i denna situation kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

15- Högst 3 val kommer att göras för tjänstens titel/plats. Kandidater kan välja mer än en provins/departementscentrum för en befattningstitel, samt en enskild provins eller mer än en provins/departementscentrum, för den befattningstitel de har valt mer än en gång.

16- Efter att ansökningsprocessen är klar, processen för att fastställa kandidater upp till 5 gånger antalet positionstitlar som tillkännages; Endast en plats (central eller provinsiell) och positionstitel kommer att realiseras, med hänsyn till kandidaternas preferensordning, med början från kandidaten med högst poäng enligt KPSS-poängen.

17- Kandidater vars kontrakt sägs upp av deras institutioner eller vars kontrakt sägs upp ensidigt medan de arbetar heltid i 4/B kontraktspersonal i offentliga institutioner och organisationer tas från sina gamla institutioner för att dokumentera att de har fullgjort den ettåriga karenstiden (före 21 juni 2021) Godkänd servicehandling” i pdf- och jpeg-format ska laddas upp till modulen vid ansökningstillfället.

18- Kandidater som kommer att ansöka om titeln advokatpost måste ladda upp advokatlicensen som godkänts av advokatsamfundet eller notarius publicus till modulen i pdf- eller jpeg-format.

19- Bland kandidaterna som kommer att ansöka om titeln arkivspecialist; Kandidater som inte tog examen från något av grundprogrammen för informations- och dokumentationshantering, dokumentation och information, arkivering eller bibliotekarie, men som tog examen från grundutbildningsavdelningar som inkluderar minst en av kurserna i ottomansk paleografi, arabiska, persiska i deras program, måste ladda upp sina godkända utskriftsdokument som visar detta till modulen i pdf- eller jpeg-format. .

20- Kandidater som kommer att ansöka om titeln Support Personal (Förare) måste ange "körkortets serienummer" (serienumret som består av 6 siffror på baksidan av körkortet) genom att ladda upp körkortet (baksida och front) till modulen under applikationen.

21- Kandidater som kommer att ansöka om titeln Protection Security Officer måste ladda upp sitt "Private Security Officer" ID-kort med inskriptionen "Armed", som inte har löpt ut, till modulen i pdf- eller jpeg-format.

22- När kandidaterna har slutfört sina ansökningar, klicka på knappen "Slutför min ansökan" och spara sin ansökan i modulen "Din ansökan är klar." varning visas på skärmen och de kan skriva ut formuläret för jobbförfrågan genom att klicka på knappen "Ladda ner formulär för jobbförfrågan" på samma skärm, eller så kan de också skriva ut formuläret för jobbförfrågan från fliken "Mina ansökningar" i den öppnade ansökan via länken "Inrikesministeriet Redigering av kandidatprofilinformation och examensansökan" De kommer att kunna ta utskriften av sin blankett när de vill.

23- Sökandena ansvarar för att göra ansökningsprocessen felfri, fullständig och i enlighet med de frågor som anges i detta tillkännagivande och ladda upp de nödvändiga dokumenten till modulen. Kandidater som inte följer dessa frågor kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

24- Rätt att delta i muntlig tentamen enligt KPSS-typ/poäng och preferenser. kazanKandidaternas ansökningar för tillfället kommer att granskas av ministeriet eller relevanta guvernörskap, där de kommer att delta i det muntliga provet. Som ett resultat av prövningen kommer ansökningarna från de kandidater som inte uppfyller ansökningskraven inte att accepteras, och kandidaterna i denna situation kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

25- Ansökningar som inte är vederbörligen och/eller inte görs i tid, och saknade eller felaktiga examensansökningshandlingar kommer inte att accepteras.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar