Toyota accelererar vätgasrörligheten i Europa

Toyota accelererar vätgasrörligheten i Europa
Toyota accelererar vätgasrörligheten i Europa

Toyota fortsätter sina ansträngningar att stödja och främja miljövänlig vätgasteknik. I detta sammanhang undertecknade Toyota ett samförståndsavtal med Air Liquide och CaetanoBus för att utveckla integrerade vätgaslösningar.

Detta avtal inkluderar infrastrukturutvecklingsinsatser och nya fordonsflottor för att påskynda användningen av vätgas i både lätta och tunga kommersiella fordon. Samarbetet som undertecknats av de tre företagen återspeglar målet att bidra till att minska koldioxidutsläppen inom transporter och erbjuda flera mobilitetslösningar.

Med avtalet kommer de tre företagen också att visa sin kompletterande expertis, som tar itu med hela värdekedjan för vätgasrörlighet. I denna värdekedja; Det kommer att finnas många element som förnybar eller koldioxidsnål produktion av väte, distribution av väte, infrastruktur för vätgasfyllning och den utbredda användningen av väte i olika fordonssegment. Dessa kommer att omfatta integrering av vätgasteknik i bussar, lätta nyttofordon och bilar.

Genom samarbete med nyckelaktörer inom vätgasrörlighet kommer Toyota att utforska gemensamma möjligheter, öka efterfrågan och erbjuda lösningar som kommer att underlätta vätgastillgång för andra mobilitetstillämpningar. Dessa ansträngningar kommer också att bidra till framväxten av nya väteekosystem över hela Europa. Detta nya initiativ representerar också ett viktigt steg mot europeiska regeringars beredskap för ny vätgasteknik och minskade CO2-utsläpp.

Toyota underströk att tack vare detta samarbete kommer kostnaderna för vätgas och vätgasinfrastruktur gradvis att minska, samtidigt som det kommer att skapa nya möjligheter inom mobilitetsområdet.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar