Samarbetsavtal undertecknat mellan DHMI och AZANS

Samarbetsavtal undertecknat mellan DHMI och AZANS
Samarbetsavtal undertecknat mellan DHMI och AZANS

Ett samarbetsavtal undertecknades mellan State Airports Authority (DHMI) och Azerbaijan Air Navigation Service Provider Organisation Azeraeronavigation ((AZANS).

Avtalet, undertecknat i Baku av DHMI:s ordförande och generaldirektör Hüseyin KESKİN och AZANS direktör Farhan GULIYEV, syftar till att öka samarbetet mellan organisationer inom flygtrafiktjänsternas omfattning.

I och med avtalet beslutades att fortsätta de goda relationerna mellan de två organisationerna inom flygtrafiktjänstens område i framtiden, och att ta ett steg mot inrättandet av en Regional Safety Organisation (RSO) inom flygtrafikledningsområdet (ATM), varav de två organisationerna kommer att vara grundande medlemmar.

Inom ramen för avtalet; Det planeras att samarbeta kring tekniska och operativa frågor, inklusive strategiskt samarbete för flygflödet i vår region, utbildning av personal som arbetar inom flygtrafiktjänster, utbyte av erfarenheter och kunskap, forskning och utveckling (FoU)-aktiviteter för flygledningstjänst. system. .

Å andra sidan, med avtalet, togs ett steg för användningen av inhemska och nationella FoU-system, vars immateriella rättigheter och äganderätter tillhör DHMI och som effektivt används av vår organisation, i flygtrafikledning av systerlandet Azerbajdzjan.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar