Ministeriet för energi och naturresurser för att rekrytera 65 anställda

ministeriet för energi och naturresurser kommer att rekrytera biträdande experter
energi- och naturresursministeriet

10 (tio) kontrakterade skydds- och säkerhetstjänstemän, 30 (trettio) kontrakterade stödpersonal, 5 (fem) kontrakterade tekniker och 20 (tjugo) kontrakterade kontorspersonal, som ska anställas i centralorganisationen för ministeriet för energi och naturresurser (ANKARA) ), som beskrivs nedan, För att vara anställd inom ramen för den ändrade artikel 657/B i lagen om tjänstemän nr 4, bilaga 06-artikeln med rubriken "Examenkrav" i "Principer för anställning av kontrakterad personal", som trädde i kraft med ministerrådets beslut av den 06/1978/7 och numrerat 15754/2 I enlighet med bestämmelserna i första stycket b) kommer 2020 (sextiofem) kontrakterad personal att rekryteras, baserat på på 65 års KPSS (B) grupppoängrankning, utan en skriftlig och/eller muntlig tentamen.

Följande kvalifikationer, särskilda och allmänna villkor eftersträvas för kandidater som kommer att ansöka om kontrakterad personalrekrytering från och med sista ansökningsdag.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

KRÄVLIGA KVALIFIKATIONER OCH SÄRSKILDA VILLKOR

  • Att ta examen från något associerat utbildningsprogram vid högre utbildningsinstitutioner.
  • För att ha en poäng på 2020 eller högre från poängtypen KPSS-P93 i 70 års valprov för offentlig personal,
  • Att inte ha fyllt 18 år och under 30 år från och med sista ansökningsdag,
  • Att ha villkoren i artikel 10 i lagen om privata säkerhetstjänster daterad 06-2004-5188 och numrerad 10,
  • Att ha ett beväpnat privat väktaridentitetskort som inte har löpt ut vid sista ansökningsdag,
  • Att inte vara funktionshindrad med en fysisk eller psykisk sjukdom som kan hindra att uppdraget fullgörs,
  • Får inte vara kortare än 170 cm, och skillnaden mellan de två sista siffrorna i höjden i centimeter och vikt bör inte vara mer än 15, inte mindre än 15 (Till exempel bör vikten för en kandidat som är 180 cm lång vara 80+15=95 mer, 80-15 Det bör inte vara mindre än =65.)
  • Att inte ha någon funktionsnedsättning att arbeta utanför arbetstid och på helger enligt arbetsuppgiften,
  • Att inte vara i en situation som hindrar honom från att arbeta i stängda och öppna områden dygnet runt,
  • Även om de perioder som anges i artikel 26 i den turkiska strafflagen daterad 9/2004/5237 och numrerade 53 har passerat eller det har beslutats att skjuta upp kungörandet av domen;

1) Att inte dömas till fängelse i ett år eller mer för uppsåtligen begånget brott.

2) Även om de blir benådade, brott mot statens säkerhet, den konstitutionella ordningen och denna ordnings funktion, privatliv, det konfidentiella området för livet och sexuell immunitet, och narkotika- eller stimulansbrott, förskingring, utpressning, mutor, stöld, bedrägeri, förfalskning, missbruk av förtroende, att inte dömas för bedräglig konkurs, budrigg, riggning av utförandet av föreställningen, tvättning av tillgångar som härrör från brott, smuggling och prostitution.

3) Att inte ha en pågående utredning eller åtal för brott mot den konstitutionella ordningen och denna ordnings funktion, privatliv och den konfidentiella livssfären, sexuell immunitet och droger eller stimulantia.

ANVÄNDNINGSMETOD OCH VARAKTIGHET

4.1. kandidater; Ansökningar kommer att göras elektroniskt via e-förvaltning vid ministeriet för energi och naturresurser Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) med e-Government-lösenordet, och kandidaterna kommer också att skicka in sina ansökningar till Ministry of Energy.gov.tr ​​​​mellan ansökningsdatumen. /corporate-human-resources-career-kapisi-adress.

4.2. Ansökningarna börjar kl. 09.05.2022 den 9.30 och slutar kl. 20.05.2022 den 23.59.

4.3. Kandidater som inte ansöker via Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)-adressen kommer inte att beaktas, och ansökningar som görs personligen, med bud eller per post kommer inte att accepteras.

4.4. Avgångsinformationen för associerade examens- och grundexamenskandidater som kommer att ansöka om utstationeringen erhålls automatiskt från lärosätet via e-förvaltning. Kandidater som har tagit examen från utbildningsinstitutioner i landet eller utomlands och har en likvärdighet med avseende på den utbildningsstatus som eftersträvas i detta tillkännagivande bör ladda upp det relevanta dokumentet i pdf- eller jpeg-format till fältet "Document Indicating Equivalence" under "Dina andra dokument"-stadiet under e-förvaltningsansökan.

4.5. Kandidater som har tagit examen från något av de gymnasieutbildningar (Gymnasie eller motsvarande) som ska söka annonsen, vars examensuppgifter inte kommer automatiskt, ska ladda upp sina examenshandlingar i pdf- eller jpeg-format.

4.6. Kandidater som kommer att ansöka om tjänsten som skydds- och säkerhetstjänsteman måste ladda upp sina beväpnade privata säkerhetsvakts-ID-kort, som inte har löpt ut vid sista ansökningsdag, både bak och fram, i fältet "Privat Security Guard Identity Card" under Fliken "Övriga dokument".

4.7. Kandidater som kommer att ansöka om tjänsten Supportpersonal (förare) kommer att ha körkort E klass eller det nya körkortet typ D klass från och med 17-04-2015 med ändringen publicerad i den officiella tidningen daterad 29329/01/01 och numrerad 2016 i trafikföreskrifterna. De måste laddas upp i fältet "Körkort" under fliken "Dina andra dokument".

4.8. Kandidater som kommer att ansöka om tjänsten Supportpersonal (förare) bör ladda upp sina psykotekniska dokument till fältet "Psykotekniska dokument" under fliken "Övriga dokument".

4.9. Kandidater vars kontrakt sägs upp av deras institutioner eller vars kontrakt sägs upp ensidigt medan de arbetar heltid i kontrakterad personal (4/B) tjänster i offentliga institutioner och organisationer, för att dokumentera att de har fullgjort den ettåriga väntetiden, måste lämna in ett godkänt servicedokument i pdf- och jpeg-format från sina tidigare institutioner måste laddas upp vid ansökningstillfället.

4.10. "Din transaktion har slutförts framgångsrikt" på Career Gate-Public Recruitment Platform. Alla ansökningar utan inskriptionen kommer inte att beaktas. Därför bör kandidater kontrollera om ansökningsprocessen har slutförts.

4.11. Under ansökan som görs inom ansökningsdatumen genom Career Gate-Public Recruitment Platform; Ansökningar i processen "Ansökan inte slutförd ännu" i kolumnen "Ansökningsstatus" på skärmen "Dina applikationer" kan uppdateras genom att klicka på knappen "Uppdatera".

4.12. De sökande ansvarar för att göra ansökningsprocessen felfri, fullständig och i enlighet med de frågeställningar som anges i detta meddelande, samt ladda upp de begärda dokumenten till systemet i ansökningsskedet. Kandidater som inte följer dessa frågor kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

4.13. Kandidater som framgångsrikt slutför sina ansökningar kommer att kunna skriva ut "Ansökningsinformation" efter att ha slutfört ansökningsprocessen.

4.14. Kandidater kommer att kunna ansöka om endast en titel från de annonserade tjänsterna. Ansökningar från dem som söker mer än en tjänst och de ansökningar som inte skickas in i vederbörlig ordning och/eller i rätt tid kommer inte att accepteras.

4.15. Eftersom kandidaterna kommer att få sin KPSS-poäng, associerade examen och grundutbildning, avdelning de tog examen från, militärtjänst, brottsregister och befolkningsinformation, kommer de att erhållas via webbtjänsterna för de relevanta institutionerna via e-förvaltning vid ansökningstillfället .

Dokumentation kommer inte att begäras ut i detta skede. Om det finns ett fel i nämnda information om kandidaterna måste de få nödvändiga uppdateringar/korrigeringar gjorda av relevanta institutioner innan de ansöker.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar