Ordförandeskapet för turkar utomlands och närstående samhällen ska rekrytera 5 kontrakterad personal

Ordförandeskapet för turkar utomlands och närstående samhällen kommer att göra kontraktad informatikpersonalrekrytering
Ordförandeskapet för turkar utomlands och närstående samhällen kommer att göra kontraktad informatikpersonalrekrytering

För att bli anställd i ordförandeskapet för turkar utomlands och närstående samhällen, trädde det totala beloppet som anges i tabell-657 inom ramen för "Principer för anställning av kontrakterad personal" i kraft med artikel 4/B i lagen om statstjänstemän. nr 06.06.1978 och ministerrådets beslut daterat 7 och numrerat 15754/1. Kontrakterad personal kommer att rekryteras till 5 tjänster. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Presidentskapet för turkar utomlands och närstående samhällen kommer att rekrytera kontrakterad personal

KRAV FÖR ADMISSIONENS EXAMINATION

ALLMÄNNA VILLKOR

1- För att ha de kvalifikationer som anges i punkt (A) i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 48:

a) vara medborgare i Turkiet,

b) Att inte berövas allmänhetens rättigheter,

c) Även om de perioder som anges i artikel 53 i den turkiska strafflagen har passerat; brott mot statens säkerhet, även om de blivit benådade eller fängslade i ett år eller mer för ett uppsåtligen begånget brott, brott mot den grundlagsenliga ordningen och denna ordnings funktion, förskingring, förskingring, mutor, stöld, bedrägeri, förfalskning, brott mot statens säkerhet. förtroende, bedrägligt Att inte dömas för konkurs, budrigg, riggning av prestationer, tvätt av egendomsvärden som härrör från brott eller smuggling,

ç) När det gäller militär status; inte vara inblandad i militärtjänstgöring, inte vara myndig eller ha gjort aktiv värnplikt om han uppnått värnpliktsåldern eller skjutas upp eller förflyttas till reservklassen,

d) Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 53, att inte ha en psykisk sjukdom som kan hindra honom från att utföra sin plikt kontinuerligt.

2- Att vara under 35 år från och med den första dagen i januari det år då inträdesprovet hålls (född den 01 januari 1987 eller senare).

3- Att vara positiv som ett resultat av arkivforskning.

4- KPSS-poängtyp och val av sökande, förutsatt att de har erhållit minst 2020 poäng från den Offentliga Personalurvalsexamen (B) som hålls av ÖSYM 93, KPSS P (94) för akademiker med examen och KPSS P (60) poängtyp för utexaminerade gymnasieutbildningar Att vara bland kandidaterna 10 gånger antalet tjänster som annonseras enligt den poängrankning som ska göras på grundval av titeln på den utlysta tjänsten.

5- Kandidater kommer endast att kunna ansöka om ett befattningstitelprov. Ansökningar om mer än en tjänstetitel kommer inte att tas emot.

6- De vars kontrakt sägs upp av deras institutioner på grund av att de agerar i strid med principerna i serviceavtalet när de arbetar i positioner som 4/B kontrakterad personal i offentliga institutioner och organisationer och de som ensidigt säger upp serviceavtalet inom kontraktsperioden måste har fullgjort den ettåriga väntetiden från och med ansökningsdagen. De som säger upp sitt avtal ensidigt i enlighet med a, b och c fjärde stycket i bilaga 1 till principerna om anställning av kontrakterad personal omfattas dock inte av den ovan nämnda ettåriga väntetiden .

SÄRSKILDA VILLKOR

1- Supportpersonal (städpersonal)

a) Att ta examen från något område inom gymnasieskolan.

b) Helst att ha ett städ- och/eller hygienintyg utfärdat av offentliga institutioner och organisationer.

c) Att inte ha en smittsam sjukdom. (Rätten att bli utsedd genom att bli godkänd på antagningsprovet) kazanFör att kandidaterna ska kunna utses måste de lämna in hälsostyrelsens rapport, som de kommer att få från de fullfjädrade statliga sjukhusen som är anslutna till hälsoministeriet, inklusive förklaringen att de inte har någon smittsam sjukdom.)

2- Programmerare

a) Att intyga att han har genomgått en kurs inom området datorprogrammering, under förutsättning att han har avlagt examen vid högskolornas datorprogrammeringsrelaterade institutioner vid associate degree eller att ha en associate degree, eller att ha ett certifikat godkänt av ministeriet för nationell utbildning på detta område.

b) Ha minst D-nivå YDS eller motsvarande kunskaper i främmande språk.

c) Ha helst .NET/C#/ASP.NET-certifikat.

ANSÖKNINGSMETOD OCH LEVERANSPLATS FÖR ANSÖKNINGSDOKUMENT

1- Ansökningar, ordförandeskapet Oğuzlar Mah. Den kommer att levereras till huvudbyggnaden vid Mevlana Bulvarı nr: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara för hand eller per post. Ordförandeskapet ansvarar inte för eventuella förseningar i posten.

2- Ansökningar om antagningsprov börjar kl. 17.01.2022 måndagen den 09.00 och slutar kl. 31.01.2022 måndagen den 18.00. Ansökningar som kommer in till ordförandeskapet efter ansökningstiden kommer inte att behandlas.

3- Ansökan från kandidater med saknade ansökningshandlingar kommer inte att accepteras, och kandidaterna i denna situation kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter. Kandidater som inser att det finns en brist eller fel i deras information måste förnya sina ansökningar tills ansökningsperiodens slut.

4- Om kandidaterna har två eller flera av poängen i annonsen kan de endast söka en poängtyp och högst en tjänst. Ansökningar från kandidater som gör mer än ett val kommer att anses ogiltiga. Kandidater i denna situation kommer inte att kunna göra anspråk på några rättigheter.

5- Kandidater som har tagit examen från utbildningsinstitutioner i landet eller utomlands och har likvärdighet med relevanta institutioner avseende den utbildningsstatus som söks i kungörelsen måste lämna in sina likvärdighetshandlingar vid ansökningstillfället.

6- Kandidater som kommer att söka tjänsten som programmerare men som inte har en associerad examen i datorprogrammering från lärosäten ska lämna in ett dokument som visar att de har gått en kurs inom området datorprogrammering eller ett certifikat som godkänts av Ministeriet för nationell utbildning inom detta område, förutsatt att de är minst en associerad examen.

7- Kandidater vars kontrakt sägs upp av deras institutioner eller vars kontrakt sägs upp ensidigt av deras institutioner medan de arbetar heltid i 4/B kontrakterade personalpositioner i offentliga institutioner och organisationer måste lämna in ett godkänt servicedokument från sin tidigare institution, i för att intyga att de har fullgjort den ettåriga väntetiden.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar