Momsbefrielse för leverans och service i försvarsindustriprojekt

Momsbefrielse för leverans och service i försvarsindustriprojekt
Momsbefrielse för leverans och service i försvarsindustriprojekt

Med den kommuniké som publicerades av finansministeriet infördes momsbefrielse för leveranser och tjänster relaterade till försvarsindustriprojekt.

Av Skatteförvaltningen, som är knuten till finans- och finansministeriet; "Kommunikén om ändring av mervärdesskattens allmänna genomförandekommuniké" publicerades i den officiella tidningen daterad 18 januari 2022 och numrerad 31723.

fråga anmälan tack vare Försvarsdepartementet (MSB) eller industri Försvar utfört av ordförandeskapet (SSB) industri om deras projekt;

  • Med de leveranser och tjänster som görs till dessa institutioner inom ramen för relaterade projekt,
  • Leveranser och tjänster som ska tillhandahållas dem som utför leveranserna och tjänsterna inom ramen för dessa projekt, vars kvantitet och kvalitet godkänns av dessa institutioner.

momsbefriad.

momsbefrielse för de leveranser och tjänster som ska genomföras inom ramen för projekten, 25/12/2021 trädde i kraft från och med dagen för Försvarsindustriprojekt utförda av Försvarsdepartementet och SSB, som startade före datumet den 25 december 2021, då undantagsbestämmelsen trädde i kraft, och som fortfarande pågår, kommer att undantas inom ramen för leveranser och tjänster som görs efter detta datum.

Skatteförvaltningens yttrande och godkännande kommer att tillämpas.

Såsom anges i nämnda kommuniké; Om de nationella säkerhetsorganisationerna som vill tillhandahålla varor och tjänster inom ramen för undantaget är tveksamma till huruvida nämnda varor och tjänster omfattas av undantaget, kan de få ett yttrande från Skatteverket och dra nytta av Momsbefrielse inom yttrandets ram För att dokumentera den verksamhet som genomförts inom undantagets ram ges en handling på vilken den auktoriserade enhetschefens stämpel och namnteckning ska anbringas. Därmed kommer varor och tjänster att levereras till försvarsindustriprojekt på ett dokumenterat sätt, undantaget från moms.

Tack vare beslutet syftar man till att minimera kostnadsökningen för projekten till följd av den ökade växelkursen och att minska utgiftsposten för de varor och tjänster som upphandlas inom ramen för projektet.

Källa: defenceturk

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar