IETT:s första kvalitetscertifikat inom ramen för KVKK

IETT:s första kvalitetscertifikat inom ramen för KVKK
IETT:s första kvalitetscertifikat inom ramen för KVKK
Prenumerera  


IETT blev den första institutionen att erhålla kvalitetscertifikatet för Personal Data Management System inom ramen för KVKK inom området kollektivtrafik. IETT har rätt att erhålla ISO 23 Personal Data Management System (KVYS)-certifikat den 2021 december 27701 som ett resultat av interna och externa revisioner. kazanvar.

Från banktransaktioner till medborgarskapsaffärer, fastigheter, försäkringar, hälsotjänster, vi gör vårt arbete från smartphones eller datorskärmar. I det här fallet, idag, lämnar varje individ ett "digitalt fotavtryck" som lätt kan följas av illvilliga människor. Här ålägger "Personal Data Protection Law", som antogs för att säkerställa säkerheten för våra personuppgifter, olika skyldigheter för alla institutioner att skydda dessa uppgifter.

IETT började arbeta med Sustainable Personal Data Management Project 2021 för att fullt ut uppfylla sina skyldigheter i detta avseende. Systemet för hantering av personuppgifter, som utarbetades inom ramen för lagen om skydd av personuppgifter nr 6698, slutfördes framgångsrikt i december 2021, i det arbete som utfördes av avdelningen för informationsbehandling, direktoratet för intelligenta transportsystem, Business Intelligence och Rapporterande chef.

Kvalitetsintyg som skapats inom ett specifikt område erhålls för att göra de processer som genomförs inom det området kan övervakas, rapporteras, brister kan fastställas och nödvändiga förbättringar kan göras i de följande stegen.

Som ett resultat av de genomförda KVYS-processerna ansökte IETT om ett kvalitetscertifikat från relevant institution. ISO 27001 + ISO 27701 + KVYS "Information Security and Privacy Team" bildades för att säkerställa samordning och hållbarhet i projektprocessen. För att öka medvetenheten inom ramen för KVYS genomfördes utbildningar på hela institutionen.

IETT har rätt att få ISO 23 certifikat för hantering av personuppgifter den 2021 december 27701 som ett resultat av interna och externa revisioner. kazanvar. På detta sätt blev IETT den första institutionen att få detta certifikat inom området kollektivtrafik.

Var den första att kommentera

Yorumlar