Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram Centrets ordförandeskap kommer att rekrytera 10 kontrakterade anställda

ordförandeskapet i Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram
ordförandeskapet i Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram

2 manliga skydds- och säkerhetstjänstemän och 2 stödpersonal (betjänad), varav 8 är funktionshindrade, kommer att rekryteras genom det muntliga inträdesprovet som ska hållas av ordförandeskapet för Europeiska unionens utbildnings- och ungdomsprogram (Turkiska nationella byrån), den relevanta institutionen av Europeiska unionens ordförandeskap knuten till TR:s utrikesministerium. Den personal som ska rekryteras kommer att anställas med ett administrativt tjänstekontrakt i enlighet med tilläggsartikel 375 i lagdekret nr 27 och förordningen om mänskliga resurser och expertis från det turkiska nationella byrån.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

UNDERSÖKNINGSVILLKOR

a) Uppfyller de allmänna villkoren som anges i artikel 14 / A i tjänstemannalagen nr 7 av den 1965/657/48,

b) Att inte ha fyllt 35 år den första dagen i januari det år då antagningsprovet hålls (1 januari 1987 och senare)

c) Som ett resultat av rangordning av de sökande med utgångspunkt från det högsta betyget; Att vara bland kandidaterna 4 gånger antalet personal som ska rekryteras enligt deras titlar (kandidater med samma poäng som kandidaten på sista plats kallas också till det muntliga provet),

TILLÄMPNINGSDATUM

Ansökningsdatum för antagningsprov: 24 januari 2022 – 14 februari 2022

ANVÄNDNINGSPLATS, FORM OCH NÖDVÄNDA DOKUMENT

Ansökningar kommer att göras via byråns webbplats på adressen ikbasvuru.ua.gov.tr. Kandidater kan endast söka en tjänst. De uppgifter som krävs för ansökan och exempel på handlingar som ska överföras elektroniskt är följande:

a) Original eller bestyrkt kopia av examensbevis för högre utbildning eller gymnasieutbildning eller avgångsbevis (original eller bestyrkt kopia av examensbevis för likvärdighetsbevis för dem som har avslutat sin utbildning utomlands).

b) KPSS eller EKPSS resultatdokument

c) (För funktionshindrade sökande) Medicinsk rapport som visar funktionshinderstatus

ç) Originalet eller bestyrkt kopia av de intyg som fastställts för de kandidater som kommer att ansöka om de tjänster vars arbetsområde bestäms som "tekniskt stöd" i titeln Support Personal (Servant) (för kandidater som inte har tagit examen från någon av examensområden som anges i tillkännagivandet)

d) Uppgift om TR-identitetsnummer

e) Uttalande från domstolsregistret,

f) Skriftligt CV,

g) 4.5×6 cm passstorleksfoto taget under de senaste sex månaderna

Ansökningar som visar sig ha gjorts med saknade dokument eller innehåller falska uttalanden kommer inte att beaktas. Testerna för dem som visar sig inte uppfylla ansökningsvillkoren eller göra falska uttalanden i de begärda dokumenten kommer att anses ogiltiga. Även om dessa sökande har utsetts kommer deras utnämningar att annulleras.

Till följd av granskning av ansökningsblanketten och dess bifogade handlingar har de som har ovan nämnda förutsättningar och har rätt att avlägga muntlig tentamen till följd av rangordningen. kazanNamnen på deltagarna och datum, tid och plats för det muntliga provet kommer att tillkännages på webbplatsen för European Union Education and Youth Programs Centre (Turkish National Agency) ua.gov.tr​ den 18 februari 2022, och ingen skriftlig anmälan kommer att göras till kandidaterna.

Kandidater med bestående/tillfälligt funktionshinder eller hälsoproblem, medföljande stöd under tentamen, användning av specialverktyg/utrustning mm. För att kunna skicka in sina förfrågningar måste de ladda upp en bestyrkt kopia av hälsorapporten de kommer att få från universitetet eller det statliga sjukhuset (som tydligt anger kandidatens funktionshinder/hälsostatus, vilka specialverktyg/utrustning som ska användas, etc. .) på ansökningsformuläret. De aktuella kandidaterna kommer att tas till tentamen som bedöms lämpliga som ett resultat av utvärderingen.

Om det inte finns tillräckligt med ansökningar till någon av de relevanta tjänsterna eller om det inte finns tillräckligt många framgångsrika kandidater till följd av proven, kan andra tjänster rekryteras.

Kandidaten ansvarar för riktigheten av ansökningsinformationen, fotografiets lämplighet och eventuella felaktigheter eller brister som kan uppstå efter att ansökan godkänts. Kandidaten kommer att kunna göra ändringar i de uppgifter (kontaktuppgifter etc.) som anges i ansökningsformuläret under ansökningstiden.

Liknande annonser

Var den första att kommentera

Yorumlar