Trakya University rekryterar 62 kontraktshälsopersonal

University of Trakya
University of Trakya

Från rektoratet vid Trakya University: Baserat på KPSS (B) 657-poängrankning utan skriftlig och / eller muntlig tentamen (från kandidater som uppfyller ansökningskraven) i enlighet med principerna för att anställa kontraktsanställda för att vara anställda inom omfattning av artikel 4 / B i tjänstemannalagen nr 2020 på vårt universitetssjukhus. Kontraktsanställd personal kommer att rekryteras till följande befattningar.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

PLACERA
KOD
TITEL ANTAL ANVÄNDNINGSVILLKOR
101 farmaceut 1 Att vara examen från fakulteten för farmaci.
102 sjuksköterska 24 Att vara examen från sjuksköterskeavdelningen.
103 sjuksköterska 15 Examen från gymnasieskolor inom omvårdnad
varelse.
104 sjuksköterska 5 Att ha en kandidatexamen i omvårdnad, ha ett intensivt vårdcertifikat eller ha minst ett års erfarenhet inom området intensivvård.
105 sjuksköterska 3 Efter examen från omvårdnadsinstitutioner inom omvårdnad, har ett omvårdnadsintyg för intensivvård eller minst 1 års erfarenhet inom intensivvårdsområdet
varelse.
106 sjuksköterska 3 Har en kandidatexamen i omvårdnad, har ett nyfödd intensivvårdssjuksköterska eller minst ett år inom Neonatal Intensive Care
upplevas
107 sjuksköterska 2 Att ha tagit examen från omvårdnadsområdet inom gymnasieutbildningar, att ha ett nyfödtintensivvårdscertifikat eller att ha minst ett års erfarenhet inom Neonatal Intensive Care.
108 Hälsotekniker 1 Associerad examen i programmet Ortopedisk protes och ortotik
vara
109 Hälsotekniker 1 Han är docent från Pathology Laboratory Techniques Program och har erfarenhet av cytologi i patologilaboratoriet och har arbetat inom rutinpatologi i minst ett år.
varelse.
110 Hälsotekniker 1 Att ha en examen i medicinsk bildteknik och ha minst 6 månaders erfarenhet av angioprocedurer.
111 Hälsotekniker 1 Att ha en examen i medicinsk bildteknik.
112 Hälsotekniker 2 Att vara en associerad examen från anestesiprogrammet.
113 laboratorieassistent 1 Att vara en examen från Medical Laboratory Program.
114 Röntgentekniker 1 Att vara examen från Vocational High School Radiology Technician
(Att arbeta vid fakulteten för tandvård).
115 Annan hälsa
personal
1 En kandidatexamen i audiologi och minst ett år i fältet
att ha arbetat.

KRAV FÖR KANDIDATER ATT GÄLLA

1- Att vara en turkisk medborgare och uppfylla de allmänna villkoren som anges i artikel 657 i lag nr 48.
2 - Ingen pension eller ålderspension från någon socialförsäkringsinstitution.
3- Eftersom kandidaterna kommer att börja arbeta omedelbart finns det en situation som hindrar dem från att börja jobbet.
(Inklusive hälsa).
4- Att inte ha ett hinder för att arbeta i tjänst och i skift.
5- För att uppfylla ansökningskraven för titeln som ska sökas.
6- Bland dem som har anställts som kontraktsanställda under det senaste 1 (ett) året har deras kontrakt inte sägs upp av deras institutioner på grund av att de agerar i strid med principerna i serviceavtalet, eller de har inte ensidigt sagt upp sitt kontrakt inom kontraktstiden (med de angivna undantagen).

KPSS-poängkrav krävs inte i enlighet med principerna för anställning av avtalad personal för kandidater som kommer att ansöka om farmaceutposition. Vid fler än en ansökan kommer en tentamen att hållas för denna position och datum, tid och plats kommer att anges separat.

ANVÄNDNINGSMETOD, PLATS, TID OCH NÖDVÄNDA DOKUMENT

Inom 15 dagar från dagen för offentliggörandet av detta tillkännagivande i Officiella tidningen;

1- Kopia av identitetsdokument,
2 - Kopiering av examensbevis eller utgångsdokument (handlingar som kan erhållas via e-förvaltning är giltiga),
3 - Om det krävs för den ansökte titeln, certifikat, dokument relaterat till arbete och erfarenhet (Certifikatet måste utfärdas i enlighet med förordningen om certifiering av hälso- och sjukvårdsministeriet)
4- Dokument som visar KPSSP2020-poängen för kandidater 3, 2020 KPSSP93-poäng för akademiker, 2020 KPSSP94-poäng för gymnasieexamen
5- De måste personligen ansöka till rektoratet vid Trakya University med ett fotografi. (Eftersom deklarationsformuläret fylls i under ansökan accepteras inte ansökningar via post.)

Inte: Kandidater kommer att ansöka genom att ange positionskoden för endast en titel.
Inom fem arbetsdagar efter ansökningsfristen kommer KPSS (B) grupppoäng att rankas och resultaten kommer att meddelas på trakya.edu.tr. Eftersom detta tillkännagivande är av typen anmälan kommer ingen separat anmälan att göras.

Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar