Högsta styrelsen för val till kontrakt 6 analytiker och 3 programmerare

högvalskommittén kommer att anställa kontrakterade analysatorer och programmerare
högvalskommittén kommer att anställa kontrakterade analysatorer och programmerare

I enlighet med artikel 657 / B i tjänstemannalagen nr 4 under ledning av generaldirektoratet för valkretsen och principerna för anställning av kontraktsanställd personal, som genomfördes med ministerrådets beslut av den 06.06.1978 och numrerades 7 / 15754; Baserat på poängen för väljarprov för offentlig personal (KPSS B-gruppen) kommer 6 kontraktsanalytiker och 3 kontraktsprogrammerare att rekryteras. För varje titel kommer 10 (tio) gånger den lediga kontraktsanställningen att kallas till den muntliga tentamen.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Allmänna villkor

1- För att uppfylla villkoren i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 48.

2- Ingen pension eller ålderspension från socialförsäkringsinstitutionen.

3- För att få minst 2020 i KPSSP3-poängtypen i Public Personnel Selection Exam of 60.

4- Att ha en poäng på minst (D) i främmande språkprovet (YDS) eller att få poängen bestämd av ÖSYM, motsvarande YDS (D) -nivå i andra tentor än YDS. (ÖSYM: s beslut om likvärdighet och giltighetsperiod för provdokument för främmande språk kommer att baseras på "Utländska språksekvivalenser" som gäller från och med ansökningsfristen för detta meddelande.)

5- Under arbetet på kontraktsbasis i enlighet med artikel 657 / B i tjänstemannalagen nr 4 i offentliga institutioner och organisationer har institutionernas kontrakt inte avslutats på grund av att de agerar i strid med principerna i serviceavtalet inom förra året eller kontraktet har inte sägs upp ensidigt inom kontraktstiden.

6- Att inte ha en sjukdom som kan hindra honom från att utföra sin tjänst kontinuerligt.

Kandidater kan endast ansöka till en av de kontraktade analytiker- och kontraktade programmerarpositionerna, och de som är fast beslutna att inte uppfylla behörighetskriterierna och inte ansöker inom föreskriven tid kommer inte att antas till den muntliga tentamen.

ANSÖKNINGSTID, METOD, PLATS OCH ANDRA FRÅGOR

Ansökningsdatum: Ansökningar börjar kl. 14.06.2021 den 09.00 och slutar kl. 23.06.2021 den 17.00. Ansökan Form: Ansökningar kommer att göras elektroniskt genom att fylla i "Kandidatansökningsformuläret" på den högsta valstyrelsens (ysk.gov.tr) officiella webbplats fullständigt och exakt. Ansökningar som inte uppfyller villkoren i meddelandet och ansökningar via post eller andra kommunikationskanaler accepteras inte. Kandidater 10 (tio) gånger antalet anställda som kommer att utses kommer att inbjudas till den muntliga tentamen. Ranking kommer att göras från och med den kandidat som har högst poäng i KPSS P3-poängtyp bland kandidaterna med de kvalifikationer som krävs. Om det finns mer än en kandidat som har samma poäng som den sista kandidaten kommer alla dessa kandidater att kallas till den muntliga tentamen.

Listan över kandidater som kvalificerar sig till den muntliga tentamen och platsen för tentamen kommer att meddelas på den högsta valstyrelsens officiella webbplats. Sökande som inte kvalificerar sig till det muntliga provet kommer inte att meddelas.

Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar