Workshop om aktuella behandlingar vid SMA-sjukdom

Uppdaterade behandlingar har anordnats för anställda
Uppdaterade behandlingar har anordnats för anställda

SMA: s vetenskapliga kommittémedlemmar, ministertjänstemän och SMA-föreningar deltog i Workshop on Current Treatments in Spinal Muscular Atrophy (SMA), organiserad av hälsoministeriet via videokonferensmetod.


SMAs vetenskapliga kommittémedlemmar delade data om de SMA-läkemedel som användes vid mötet. Dessutom gjorde de presentationer om de mest aktuella vetenskapliga studierna om möjlig genterapi, som nyligen har kommit fram.

I presentationerna från vetenskapliga nämnden; tills nyligen, utan behandling av SMA för första gången 2016 som ett läkemedels utträde, uttrycktes Turkiet samma år att läkemedlen i världen som ett av de första länderna alla SMA typ 1-patienter har tillgång till det kostnadsfria erbjudandet. Det betonades också att kort därefter har våra typ 2- och typ 3-patienter, som är de mildare formerna av sjukdomen, som inte ingår i återbetalningsområdet för majoriteten av världsstaterna, fri tillgång till läkemedlet i vårt land.

Påpekar att påståenden att dessa patienter inte har behandling och att de kommer att dö om de inte får genterapi förrän de fyller 2 år inte återspeglar sanningen, delade vetenskapliga kommittén följande information:

”Våra SMA-patienter, vars ansökningsutvärdering har slutförts, drar fortfarande nytta av behandlingen, som är känd för att vara effektiv och biverkningar, och som framgångsrikt tillämpas i vårt land.

Uppgifterna om genterapi, som har utvecklats nyligen och står på dagordningen, undersöktes omedelbart och noggrant av vår vetenskapliga kommitté, som i den första processen. Endast under de senaste två månaderna har vår vetenskapliga kommitté samlats 2 gånger och undersökt data om läkemedlet.

De bevis som publicerats i vetenskapliga plattformar om effektiviteten av genterapi är ännu inte tillräckliga och det finns inga bevis för att den är överlägsen den för närvarande administrerade behandlingen. Vissa studier har rapporterat allvarliga biverkningar, särskilt leversvikt och lågt antal blodplättar (blödningstendens).

Dessutom, som en del av ansökningsförfarandet för genterapi, måste immunsystemet undertryckas i minst en månad, särskilt hos vissa patienter med högre vikt kan denna process ta upp till ett år. Hos våra redan bräckliga SMA-typ 1-patienter utgör infektioner och undertryckande av immunsystemet en större risk, och sjukdomsförloppet kan vara dödligt oavsett sjukdomen. "

Vetenskapliga styrelseledamöter, med beaktande av alla dessa vetenskapliga data; Han uppgav att tillämpningen av genterapi inte är lämplig för nu och att utvecklingen kommer att följas med motiveringen att de befintliga uppgifterna är otillräckliga när det gäller nytta-skadeförhållande, att en behandling med känd effekt redan tillämpas och immunsuppression under Covid-19-utbrottet kan öka risken för dödsfall.

SMA Scientific Committee sammanträder varje månad för att följa utvecklingen av nya behandlingsalternativ. Icke-statliga organisationer och familjer informeras regelbundet.


sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar

Relaterade artiklar och annonser