Generaldirektoratet för skogsbruk för att rekrytera 274 permanenta arbetare

Generaldirektoratet för skogsbruk för att rekrytera 274 permanenta arbetare
Generaldirektoratet för skogsbruk för att rekrytera 274 permanenta arbetare

I enlighet med bestämmelserna i förordningen om förfaranden och principer som ska tillämpas vid rekrytering av arbetstagare till offentliga institutioner och organisationer, totalt 171 osäkra periodoperatörer, 56 operatörer, 41 schaktoperatörer, 6 grävmaskinoperatörer och 274 byggmaskinoperatörer, (fasta) arbetare kommer att anställas.


Allmänna och speciella villkor och annan information som ska sökas hos kandidater kommer att anges i İŞKUR öppna tjänster. Dessa tillkännagivanden kommer att publiceras på İŞKUR mellan 05-09 / 10/2020. Kandidater som uppfyller villkoren i tillkännagivandet kommer att lämna in sina ansökningar via Ş throughKUR under tillkännagivandet.

4 (fyra) gånger kommer antalet kandidater att bjudas in till muntlig och praktisk tentamen. Dessa kandidater kommer att bestämmas utifrån resultatet av det lotteri som dras före notarius. Platsen och datumet för dragningen kommer att anges i İŞKURs jobbmeddelande och kommer också att meddelas på webbplatsen för det relevanta regionala skogsbruksdirektoratet. Om detta kommer ingen anmälan att göras till kandidaternas adresser genom skriftlig anmälan. Försöksperioden för alla befattningar som ska tillkännages är två månader i enlighet med arbetslagen nr 4857.

All information om rekryteringsprocessen, de dokument som ska begäras från kandidaterna, plats och datum för den muntliga och tillämpade tentamen kommer att meddelas på Regionaldirektoratets webbplats. Kandidaternas ansökningar, som senare förstås inte uppfylla kraven på efterfrågan, kan avslutas av administrationen i varje steg av tillkännagivande, ritning, granskning och utnämningsprocesser.

För detaljer om annons KLICKA HÄRsohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar