OGM kommer att rekrytera minst 122 gymnasieexaminerade.

ogm kommer att göra åtminstone högskoleexamen offentlig personal
ogm kommer att göra åtminstone högskoleexamen offentlig personal

En annons publicerades av generaldirektoratet för skogsbruk. Tillkännagivandet som publicerades under rubriken ”Ministeriet för jordbruk och skogsbruk, generaldirektoratet för skogsbruk, 2020 meddelandet om rekrytering av personalrekrytering” inkluderade 122 offentliga personal som skulle rekryteras från åtminstone gymnasieexaminerade.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

  • För att uppfylla de allmänna villkoren i artikel 657 i lag nr 48,
  • Samtidigt som de arbetar i anställningsstatus enligt artikel 657 B i lag nr 4; Kontraktsanställd personal som genomförts i punkt 1 B i artikel 657 i lag nr 4 och med ministerrådets beslut daterad 6.6.1978 och om dem vars serviceavtal har löpt ut eller som har ansökt om placering i kontraktsanställda tjänster i bilaga 7. Det bör beaktas att bestämmelserna i tredje och fjärde stycket i bilaga 15754 till principerna om operationen ska gälla. De som placeras i dessa tjänster kommer inte att utses för dem som inte faller inom ramen för de undantag som anges i tredje och fjärde stycket i bilagan, artikel 1 i principerna om anställning av anställd personal.
  • Ansökningar från dem som inte har eller dokumenterar de angivna kvalifikationerna kommer inte att accepteras. Dessutom kommer kontrakten för dem som förstås ha falska / ogiltiga handlingar som utfärdats av dem på vilket datum som helst och att de har förberett ett falskt dokument kommer att bli föremål för rättsliga åtgärder mot dem, även om kontraktet har undertecknats och tullen har betalats, och denna avgift kommer att kompenseras med den rättsliga räntan.

ANVÄNDNING SÄRSKILDA VILLKOR

  • Att ha fått en minsta poäng på 2018 i KPSSP3- och KPSSP94-poäng, inklusive KPSS (B) -gruppen 60,
  • Inte vara över 36 år från det senaste ansökningsdatumet,
  • För dem som har utexaminerats från något område inom gymnasieutbildningsinstitutioner och ansöker om tjänsten som stödpersonal (förare);
  • Har en C-klass licens,
  • Att vara en man,
  • För dem som ansöker om en advokatposition;
  • Att ha en advokatlicens

För detaljer om annons KLICKA HÄRVar den första att kommentera

Yorumlar