DHMI Trainee Assistant kommer att köpa flygledare

dhmi trainee-assistent kommer att anställa flygkontroll
dhmi trainee-assistent kommer att anställa flygkontroll

Information om institutionen och den ståndpunkt som generaldirektoratet för statliga flygplatsmyndighetens assistent - Internt Lufttrafikledare ingångsprov


Enhet som öppnar tentamen: Generaldirektoratet för statliga flygplatsmyndigheter.
Duty Station: DHMI (land)
Position titel och antal utnämningar:

  • Assistent Air Traffic Controller: 17 enheter.
  • Trainee Air Traffic Controller: 20 delar.

KPSS-poängtyp och baspoäng för assisterande flygtrafikledare: Minst 3 poäng från KPSSP70-poängtyp

KPSS-poängtyp och baspoäng för kandidater för flygtrafikledare: Minst 3 poäng från KPSSP70-poängtyp

Giltighetsår för KPSS-poäng: Examensprov för offentlig personal den 22 juli 2018.

För att vara anställd inom General Directorate of State Airports Authority inom ramen för artikel 399 / c i dekretlag nr 3, kommer General Directorate of State Airports Authority som offentliggjordes i den officiella tidningen 08.07.2018 och numrerad 30472 att tilldelas positionerna för Trainee Air Traffic Controller och Assistant Air Traffic Controller. Urvalsprov kommer att hållas inom ramen för bestämmelserna i förordningen om kandidatprov.

Allmänna villkor som krävs för att kandidaterna ska delta i tentamen,

a) Att vara en turkisk medborgare,

b) Att inte berövas allmänhetens rättigheter,

c) Att ha fyllt 18 år,

d) När det gäller militär status; inte har något att göra med militärtjänst, inte vara i militärtjänstens ålder, eller, om det är i militärtjänstens ålder, tjänstgöra den aktiva militärtjänsten eller skjutas upp eller överföras till reservklassen (inte ha en relation med militären 28.12.2020, kursdatumets startdatum).

e) Med undantag för vårdslös brott, även om de har dömts till mer än 6 månaders fängelse eller amnesti, brott som förskingring, ambition, utpressning, mutor, stöld, bedrägeri, bedrägeri, missbruk, bedräglig konkurs eller Inte döms för brottet av värdighet och värdighet, eller för människohandel, felaktig presentation av officiella anbud och handel, och avslöjande av statshemligheter, exklusive missbruk och smuggling,

f) Från och med ansökningsdatumet, för att få sjuttio poäng eller mer i KPSSP11-poäng i enlighet med den 3: e artikeln i den allmänna förordningen om tentamen som ska hållas för första gången som utnämns till offentliga tjänster.

Krav för assistenter för flygledare,

a) vara examen vid en fakultet eller en 4-årig högskola,

b) Att få en hälsorapport med frasen "blir en flygledare" i enlighet med ICAO BILAGA kriterier, (villkor krävs) www.dhmi.gov.t är Flygtrafik kl

Personal för kontrolltjänster skrivs i licens- och betygsreglerna.)

c) I luften / plats och plats / plats röstkommunikation, utan att ha en distinkt accent eller dialekt, tungstigma, dold stamning och överdriven spänning som kan leda till missförstånd. (Denna situation bestäms av tentamen och spelas in på några minuter,

Om nödvändigt skickas domaren till sjukhuset och domaren fastställs enligt det slutrapportresultat som ska ges av sjukhuset. Kandidater anses inte ha godkänt provet, även om de har godkänt den datorstöda eller skriftliga tentamen och elimineras.)

d) Att intyga att han har fått minst C-nivå från det engelska utländska språket under de senaste fem åren från och med ansökningsdatum (Dokument som visar att han / hon har kunskaper i främmande språk bestäms i motsvarighetstabellen publicerad av OSYM-ordförandeskapet (dokument efter 05.06.2015 är giltiga.) .

e) Att ha en giltig lufttrafikledare licens. (Se: “SKY 65-01 luft
Trafikledare Tjänster Personallicensförordning ”)

Krav för kandidater för flygledare för trainee,

a) vara examen vid en fakultet eller en 4-årig högskola,

b) För att vara yngre än 28.12.2020 år 27 börjar dagen för flygkontrollkursen (föds den 28.12.1994 och därefter).

c) Att få en hälsorapport med frasen ”blir en flygledare” i enlighet med ICAO BILAGA kriterier, (villkor krävs) http://www.dhmi.gov.tr Det är skrivet i personallicens- och betygsförordningen för flygtrafiktjänster som finns på adressen.)

d) I luften / plats och plats / plats röstkommunikation, inte har en uttalad accent eller dialekt som kan leda till missförstånd och störningar, tungstigma, dold stamning och överdriven spänning. och förfarandet fastställs enligt det slutliga rapportresultatet som ska ges av domarsjukhuset.

e) Från och med ansökningsfristen, för att dokumentera att han har fått minst C-nivå från det engelska utländska språket under de senaste fem åren (Dokument som visar att han / hon har kunskaper i främmande språk bestäms i motsvarighetstabellen publicerad av OSYM-ordförandeskapet (dokument efter 05.06.2015 är giltiga.) .

f) Inte avskedas från kursen eller huvudkontoret när det gäller disciplin, misslyckande och administrativa aspekter.

EXAMINATIONSMETOD:

Urvalsexamen för kandidater för flygtrafikledare och biträdande flygledare;

I fall där det datorassisterade urvalsundersökningen eller det datorassisterade urvalsundersökningen inte kan hållas av någon anledning, kan en skriftlig tentamen för att testa funktioner som allmän lämplighet, resonemang, intelligens, minne och snabba beslut fattas,

-Det tillämpas på ett sätt som består av en muntlig tentamen inklusive utvärdering av röstkommunikation. (Se: Förordning om urvalsprov för kandidater som ska utnämnas till praktikantens flygledare och biträdande flygledare Uppdrag för Generaldirektoratet för statliga flygplatsmyndigheters artikel: 13)

HUR ANSÖKER:

10 (tio) gånger antalet positioner tillkännagivna av generaldirektoratet för statliga flygplatsmyndigheter kommer KPSSP3-poäng att bjudas in till datorstödd urvalsexamen eller skriftlig tentamen med början från det högsta. kandidater; De kommer att bjudas in till den muntliga tentamen i sin ordning på poängsättningen i datorstödd urval eller skriftlig tentamen. Kandidater som vill gå tentamen mellan 11.05.2020-05.06.2020 http://isbasvuru.dhmi.gov.tr De måste ansöka kl. Kandidater måste ladda upp alla begärda dokument till systemet helt. Ansökningar personligen och per post accepteras inte.

För detaljer om annons KLICKA HÄRVar den första att kommentera

Yorumlar