Ministeriet för jordbruk och skogsbruk köper 13 kontrakterade IT-specialister

Ministeriet för jordbruk och skogsbruk kontrakterade IT-experter som skulle rekryteras
Ministeriet för jordbruk och skogsbruk kontrakterade IT-experter som skulle rekryteras

Ministeriet för jordbruk och skogsbruk, som ska anställas inom avdelningen för databehandling, i bilaga 375 till dekret lag nr 6 och baserat på denna artikel, i storskaliga informationsbehandlingsenheter för de offentliga institutionerna och organisationerna publicerade i den officiella tidningen 31.12.2008 och numrerade 27097. I enlighet med den åttonde artikeln i förordningen om principer och förfaranden för anställning av kontrakterad IT-personal kommer 8 (tretton) kontrakterade IT-personal att rekryteras av den placering som ska utföras enligt framgångsordningen för den muntliga tentamen som ska hållas av vårt ministerium.

ANVÄNDNINGSVILLKOR


a) För att uppfylla villkoren som anges i artikel 657 i tjänstemänslag nr 48,

b) Att utexamineras från fyraåriga datateknik, mjukvaruteknik, elektroteknik, elektronik, elektroteknik och avdelningar för industriell teknik vid fakulteterna eller institutionerna för högre utbildning vars likvärdighet har accepterats av rådet för högre utbildning,

c) Institutionerna accepterade från ingenjörsavdelningarna vid fakulteter som tillhandahåller utbildning under fyra år andra än de som nämns i led b, avdelningarna för vetenskapslitteratur, utbildning och utbildningsvetenskap, de avdelningar som tillhandahåller utbildning om dator och teknik och statistik-, matematik- och fysikavdelningarna, examen från teorier för högre utbildning, (Institutioner som avses i detta avsnitt kan ansöka om två gånger det månatliga lönetaket för bruttokontrakt)

d) Har minst 3 (tre) års yrkeserfarenhet för programvara, programvarudesign och utveckling, hantering av denna process eller för installation och hantering av storskaliga nätverkssystem, minst 5 (fem) år för andra, (Vid fastställandet av yrkeserfarenheten beaktas den servicepersonal vars personal omfattas av lagen nr 657 som informationsstaben eller artikel 4 i samma lag och avtalsstatus som omfattas av dekretlagen nr 399 och de tjänsteperioder som dokumenteras som IT-personal i den privata sektorn som omfattas av socialförsäkringsinstitutionen)

d) Dokumentation om att kringutrustning för datorer känner till minst två av de nuvarande programmeringsspråken under förutsättning att de har kunskap om hårdvara och nätverkshantering och säkerhet,

e) Om den aktiva kandidaten inte har uppnått militärtjänstens ålder eller nått militärtjänstens ålder, har han tjänat den aktiva militärtjänsten eller undantas eller skjutits upp eller överförts till reservklassen.

ANVÄNDNINGSMETOD, PLATS OCH DATUM

Sökande får endast ansöka om en av de tillkännagivna tjänsterna. När de dokument som anges i tillkännagivandet har fyllts i helt och korrekt,

applikationer tillsammans; Mellan 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adress

kommer att göras elektroniskt. Eftersom ansökningarna kommer att tas emot elektroniskt post Ansökningar via eller personligen kommer inte att accepteras.

Eftersom ansökningarna kommer att göras med lösenordet för e-förvaltning, (www.turkiye.gov.t är) konto måste hittas. För att kunna använda det nämnda kontot måste kandidaterna få ett e-Government-lösenord. Kandidater, personligen tillämpa kuvertet som innehåller e-Government-lösenordet från PTT Central Directorates.

För detaljer om annons KLICKA HÄRVar den första att kommentera

Yorumlar