Inrikesministeriet köper 15 assisterande revisorer

ministeriet för icis
ministeriet för icis

Personal kommer att rekryteras till personalen hos 15 vice revisorer för inrikesministeriet, som är lediga i klassen General Administration Services i den centrala organisationen av inrikesministeriet, mellan 06-08 maj 2020 i Ankara.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I MUNTLIGT EXAM


1 - För att uppfylla villkoren som anges i artikel 657 A i tjänstemänslag nr 48,

2 - Att ha avslutat en av fakulteterna för juridik, politisk information, ekonomi, företagsekonomi, ekonomi och administrativa vetenskaper som tillhandahåller minst fyra års grundutbildning, eller en av de nationella och internationella utbildningsinstitutionerna vars likvärdighet accepteras av de behöriga myndigheterna,

3 - Att inte vara över trettiofem år från den första dagen i januari året för införandet (muntlig) examen (de som är födda efter 01/01/1985),

4 - Efter att ha fått minst 2018 eller fler KPSS-poäng från ÖSYM under 2019-23 med poängen "Public Personal Selection Exam KPSSP70", 90 sökande med högsta poäng (90 kandidater med samma poäng och andra kandidater som har samma poäng) emot).

För detaljer om annons KLICKA HÄR


Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar