Implementerad i Van Private Public Bussar Transformation Project

van ozel offentliga bussar transformationsprojekt startade
van ozel offentliga bussar transformationsprojekt startade

Projektet för ombyggnad av privata offentliga bussar, som inleddes under ledning av Van Metropolitan Municipality, inledde implementeringsfasen.


Ett betydande avstånd har täckts i projektet beträffande omvandlingen av 45 offentliga bussar som betjänar 104 rutter i Van centrum. Med projektet, där transformationsarbetet fortsätter i full fart, har hittills 18 certifikat utfärdats och registrerings- och registreringsförfaranden har genomförts. Registreringsförfaranden för andra fordon fortsätter. Ett anbud kommer att göras den 40 februari 26 för 2020 nya fordon som kommer att läggas till rutterna inom projektets ram.

Med det beslut som fattades vid det ordinarie mötet i Transport- och samordningscentret (UKOME) som hölls i Metropolitan Municipality i december 2019, bussar av minibuss av 17 platser, 1 handikappade och 3 stående passagerare, som omvandlades i stället för privata offentliga bussar, modernare utseende, snabb rörlighet, komfort och funktioner för att minska vägbelastningen.Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar