Zonguldak Bülent Ecevit University kommer att rekrytera akademisk personal

zonguldak bulent ecevit universitet kommer att rekrytera akademisk personal
zonguldak bulent ecevit universitet kommer att rekrytera akademisk personal

Zonguldak Bülent Ecevit University kommer att rekrytera akademisk personal; Förordningen om förfaranden och principer för centrala tentamen och tentamen som ska tillämpas på utnämningar till fakultetsstaben Andra än den akademiska personalen som publicerades i officiella tidningen daterad 09.11.2018 och 03.10.2019 för ansökningar och utnämningar till den akademiska personalen som tillkännages av Zonguldak Bülent Ecevit University.

EXEMENS SCHEMA
Startdatum för tillkännagivande: 05.12.2019
Ansökningsfrist: 19.12.2019
Förhandsutvärdering Resultatmeddelande Datum: 25.12.2019
Inträdesdag: 30.12.2019
Resultat Beskrivning Datum: 07.01.2020

Ansökningsperioden är 15 dagar från dagen för annonsens publicering.

Enligt de allmänna och speciella villkoren för ansökan måste de sökande som ansöker till fakulteten ansluta följande handlingar till sina framställningar som ska lämnas in till dekanens kontor eller högskolan;

1 - Framställning

2- Fotokopia av identitetskort,

3- Fotokopia av examensdokument från kandidatexamen, doktorsexamen eller doktoranderesultatet eller utgivningen av e-regeringen (motsvarande av examensbevis från utlandet måste godkännas.)

4- Fotokopior för doktorsexamen, doktorsexamen och doktorander,

5- Fotokopia av certifikat för främmande språk

6- Ett foto,

7- Resume,

8- Central Examination Certificate (ALES),

9- Domstolsregistercertifikat (senaste 1 (en) varje månad)

10- Ett dokument som säger att militärtjänst demobiliseras, avstängs eller undantas för manliga kandidater,

11- Godkänt certifikat för service / erfarenhet,

12- Ansökningsformulär (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html Kommer att tillhandahållas från adressen.) För att meddelas att gälla.

- Ansökningar måste göras personligen eller per post.

- Förseningar i posten kommer inte att accepteras eller ansökningar kommer inte att accepteras om något av ovanstående dokument saknas.

- Internetadress där resultaten kommer att meddelas: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (en) person kan inte ansöka till mer än en personal samtidigt. Alla ansökningar av kandidater som visar sig ansöka till mer än en personal avbryts.

- De som visar sig ha gjort falska uttalanden i de obligatoriska dokumenten kommer att anses ogiltiga och kommer inte att utses. Även om de utses kommer de att annulleras och kan inte kräva några rättigheter.

- Vårt universitet förbehåller sig rätten att göra ändringar i tentakalendern och avbryta varje steg i tillkännagivandet. Alla tillkännagivanden på universitetets webbplats anmälas. Ingen skriftlig anmälan ska göras till personerna.

ALLMÄNNA VILLKOR
(1) I de utnämningar som ska göras till den akademiska personalen inom ramen för denna förordning;

a) För att uppfylla villkoren som anges i artikel 657 i tjänstemän lag nr 48,

b) En lägsta poäng på 70 från ALES, en lägsta poäng på 50 från den centrala främmande examen som accepteras av högskolorådet eller motsvarande poäng för en motsvarande tentamen. ALES-poäng betraktas som 70 i förutvärderings- och slututvärderingsstadierna för de sökande som vill dra nytta av det centrala examensundantaget.

(2) Med senatets beslut kan universitet och högteknologiska institut fastställa en poäng över ALES och främmande språkbedömningar som definieras i denna förordning, med undantag för lärarpersonalen inom de specialiseringsområden som fastställts av högskolor för yrkesskolor.

(3) Används för beräkning av examensgraden för grundutbildningen i förutvärderings- och slututvärderingsstegen
Ekvivalensen mellan klassificeringssystemen 4 och 5 och klassificeringssystemet 100 bestäms av beslutet från Higher Education Council. Ekvivalensen mellan de andra betygssystemen och klassificeringssystemet 100 bestäms av högskolornas senater.

(4) Kandidater på språket för utbildningsprogram som ska tilldelas lärarpersonalen vid utnämningen av programmet kommer att tilldelas på utbildningsspråket; I de utnämningar som ska göras till lärarpersonalen i enlighet med underpunkten i första stycket i artikel 4 av 11 / 1981 / 2547 daterad och 5 / 80 / XNUMX, de utnämningar som ska göras till lärarpersonalen på det relevanta språket; Vid internationella relationer och utnämningar av institutioner för högre utbildning krävs att instruktören som ska anställas i de tillämpade enheterna i främmande språk har minst en XNUMX-poäng från den centrala främmande språksamen som godkänts av rådet för högre utbildning eller motsvarande poäng från en tentamen som accepteras som motsvarande.

I ansökningarna från de icke-avhandlingarna examineras de till lärarpersonalen; Bestämmelserna i Dair-förordningen om ändring av förordningen om förfaranden och principer för centrala tentamen och tentamen som ska tillämpas på annan personal än akademisk personal som publicerats i den officiella tidningen daterad 03.10.2019 ska tillämpas.

SÄRSKILDA VILLKOR
(1) De som kommer att utnämnas till de specialiseringsområden som bestäms av högskolorådet för yrkeshögskolorna måste ha en magisterexamen eller ha minst två års erfarenhet inom området förutsatt att de examinerar och certifierar.

UNDANTAG
(1) Central examen krävs inte för dem som har avslutat sin doktorsexamen eller medicin, tandvård, farmaceutisk och veterinärmedicinsk expertis eller kunskapsförmåga, som kommer att tilldelas specialiseringsområdena för yrkesskolorna bestämda av högskolor och som har arbetat eller arbetat i den akademiska personalen vid högskolan.

(2) Yrkeshögskolor kommer att göras till lärarpersonalen förutom undervisningspersonalen i fjärde stycket i artikel 6 i denna förordning.
främmande språk krävs inte för ansökningar.

AVDELNING Det är instruktör. YDS ELLER LIKVÄRDE BESKRIVNING
ÇAYCUMA yrkesskola
CIVIL AIR TRANSPORTATION MANAGEMENT 1 Utexamineras från Civil Aviation Management Department eller Aviation Management Department. Har en magisterexamen i relaterat område
REKTOR
1 50 Dator- och programvaruteknik, Datavetenskap, Datateknik, Dator- och informatikteknik, Informationssystemteknik, Datavetenskap och teknik, Programvaruteknik, Elektronisk ingenjörsvetenskap, Elektroteknik, Elektronisk-kommunikationsteknik, Datorutbildning, Datorutbildning och instruktionsteknik Att utexamineras från ett av grundutbildningarna och ha minst en magisterexamen inom det relaterade området (utses inom ramen för fakultetsmedlemmen som kommer att arbeta i tillämpade enheter inom rektoratet.)
1 50 Att vara examen från turkisk språk och litteratur eller turkisk språkundervisning och ha en magisterexamen i besläktat område (turkiska undervisningscentret (TÖMER)).
ÇAYCUMA YRKESKOLA FÖR MAT OCH LANDBRUK
LABORATORITEKNIK 1 Examen från Institutionen för biologi. Examensarbete i molekylärbiologi eller molekylärbiologi och genetik och doktorsexamen i molekylärbiologi och genetik. Att intyga att kurser i biokemi och fysiologi har erfarenhet av laboratorietillämpningar och att de är utbildade i god laboratoriepraxis, kompetens för experiment och kalibreringslaboratorier.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar