TÜBİTAK SAGE deltidsprojektpersonal

TÜBİTAK SAGE deltidsprojektpersonal
TÜBİTAK SAGE deltidsprojektpersonal

TÜBİTAK SAGE kommer att anställa projektpersonal på deltid; TUBITAK SAGE Försvarsindustrins forsknings- och utvecklingsinstitut 44 Deltid Kandidatforskare kommer att anställas.

TÜBİTAK bygger sin basstrategi för framtiden på kvalificerad kunskap och kvalificerade människor fokuserade på nationella mål inom forskning, teknikutveckling och innovationsekosystem.

TUBITAK uppmuntrar och stöder människor i alla åldersgrupper från en tidig ålder på grundval av förståelsen att den viktigaste resursen i ett land är människan i allmänhet och forskare i synnerhet. I denna riktning är det viktigt att skaffa unga hjärnor tidigt för teknikproduktion för att uppnå nationell och inhemsk teknikflyttning i vårt land till framgång.

Därmed kommer kandidatforskare att vara anställda.

Deltid Kandidat Forskare sysselsättning med forskningsinfrastruktur, förmåga och kapacitet för vår institution med grundutbildningsstudenter vid universitet genom att anställa deltidsanställning för att utbilda kvalificerad FoU-personal på vårt lands vägnar, samtidigt som de fortsätter att fortsätta sin utbildning och tillhandahålla heltidspraxis i vår institution Syftet med denna kurs är att ge de kandidater som kan arbeta som forskare medan de är studenter.

Antal element: 44
Officiell tidningsläppdatum: 09.12.2019
Ansökningsfrist: 23.12.2019

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar