Turkiet att göra kol köpeavtalet Engineer

kalkon kol kontrakt blir ingenjörer lärd
kalkon kol kontrakt blir ingenjörer lärd

Produktion och elektro. Inom ramen för förordningen om undersökning och utnämning av upphandlade ingenjörer som ska anställas i mekaniserade utgrävningsprojekt hos direktorat för mekanisk drift kommer 399-ingenjörer med avtalsenlig status som omfattas av dekret lag nr 45 anskaffas. Nedan anges kvoten och kvalifikationerna för den personal som ska anställas enligt resultaten av den skriftliga och muntliga undersökningen. Alla meddelanden och meddelanden som ska göras till de sökande, med undantag för godkännande av utnämningar, http://www.taskomuru.gov.tr kommer att göras från internetadressen och kommer inte att skickas ett skriftligt meddelande. Kandidater som inte uppfyller ansökningskraven kommer att avbrytas i alla led. Kandidater som kan utnämnas kommer att utses om säkerhetsutredningen och arkivforskningen är positiv.

ANVÄNDA EXAM ANVÄNDNINGSVILLKOR

Kandidater som vill delta i tentamen kommer att ha följande villkor från och med tidsfristen för 13 / 12 / 2019:

1-För att bära de allmänna villkoren som anges i artikel 399 i lagdekret nr 7,

2- Kandidater vid gruv-, maskinteknik- och elektroteknikavdelningar vid fakulteter eller högskolor vars likvärdighet godkänns av rådet för högre utbildning från och med tidsfristen,

3- Åtminstone 2018 (sjuttio) poäng från KPSSP3 poängtyp som ett resultat av 70 Public Personal Selection Exam,
Villkor söks.

DATUM, PLATS OCH ANSÖKAN

1- Examensansökningar kommer att börja dagen efter publiceringen av tentamensmeddelandet i officiell tidning och kommer att upphöra i slutet av 13.12.2019-datumet (17.00).

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 ZONGULDAK / TÜRKİYE” adresinden veya Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) Doldur Ansökningsformuläret ska fyllas i och fyllas i.

3- Utskriften av ansökningsformuläret som undertecknats av den sökande och de övriga dokument som krävs för ansökan måste skickas till ovannämnda adress personligen eller per post till slutet av 13.12.2019 arbetstid (17.00).

4- Ansökningar som inte lämnas in till generaldirektoratet inom perioden på grund av förseningar i posten eller andra skäl och de som inte uppfyller villkoren i meddelandet ska inte behandlas.

5- Dokumenten måste överlämnas till generaldirektoratet för turkisk kommersiell kod tills den angivna tidsfristen. Dessa dokument kan godkännas av personalavdelningen vid generaldirektoratet, under förutsättning att originalhandlingarna lämnas in.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Aktuella auktioner

 1. Anbudsmeddelande: Förstärkning av broar och galler

  Januari 27 @ 14: 00 - 15: 00
 2. Transport Ticketing Global

  Januari 28 @ 08: 00 - Januari 29 @ 17: 00
 3. Säkerställa investeringar i järnvägssektorn

  Januari 28 @ 08: 00 - 17: 00
 4. Anbudsmeddelande: Renovering av Tatvan-pirens högerlinje

  Januari 28 @ 09: 30 - 10: 30
 5. Anbudsinfordran: Vårklämman kommer att köpas

  Januari 28 @ 10: 30 - 11: 30

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar