Istanbul jordbävningsverkstad startar imorgon

istanbul jordbävning calistayi börjar i morgon
istanbul jordbävning calistayi börjar i morgon

Internationella jordbävningsverkstaden som organiseras av Istanbul Metropolitan Municipality för att göra Istanbul till en katastrofbeständig stad startar i morgon. Ekrem İmamoğlu, borgmästare i Istanbul Metropolitan Municipality, kommer att hålla öppningstalen och diskutera effekterna av en möjlig jordbävning i staden och lösningar för den. Workshop 2-3 kommer att hållas i Istanbul Congress Center i december.

Dep Istanbul Earthquake Workshop, organiserat av Istanbul Metropolitan Municipality, där nationella och internationella intressenter kommer att samlas, kommer att starta i morgon. Verkstaden, som kommer att pågå i två dagar, kommer att ta itu med problemen i Istanbul, särskilt jordbävningen, alla möjliga katastrofer, lösningar och projektförslag.

Workshopen kommer att inledas med IMM: s ordförande Ekrem İmamoğlu öppningstal. över 700'un deltagare kommer att träffas.

WORKSHOP PÅ ISTANBUL CONGRESS CENTER

Workshoppen syftar till att analysera problemen som hindrar Istanbul från att bli resistenta mot möjliga destruktiva jordbävningar och andra naturkatastrofer, och att utveckla lösningar och projektförslag.

Efter seminariet öppnade talet, Dr. Dr. Marco Bohnhoffs tal med titeln S The Seismotectonic Status of the North Anatolian Fault and its meaning for Earthquake Hazard alacak.

Under workshopen diskuteras 6-tematiteln, bestämd enligt principerna tillkännagivna i "Sendai-ramplanen", som beaktas av FN: s centrum för katastrofriskreduktion (UNDRR):

  • Katastrof riskhantering
  • Emergency Management,
  • Analys av katastrofrisker,
  • Förbättra katastrofens riskfinansieringskapacitet / katastrofekonomi,
  • Stads- / rumslig planering, design, renovering, utveckling
  • Klimatförändring Anpassning med bevarande av ekosystem och naturresurser

Representanter från FN, Japan, USA, Tyskland, Italien och Frankrike kommer att hålla presentationer om olika ämnen i workshopen som hålls i Istanbul Congress Center.

PROGRAMINFORMATION:

Programdatum: 2-3 December 2019

Klocka: 09.00-18.30

Adress: Istanbul Congress Center - Beyazit Hall

Harbiye, Darülbedai Street No: 3, 34367 Şişli / İstanbul

ISTANBUL AARTHQUAKE WORKSHOP-PROGRAMFLÖDE

2 DECEMBER 201

Keynote- 1: Seismotectonic status för North Anatolian Fault och betydelse för jordbävningsrisk Dr. Marco BOHNHOFF

Keynote - 2: Bidrag av Marine Earth Sciences till Istanbul Jordbävningsanalys

Speaker: Dr. Pierre HENR

Keynote - 3: Strukturell sårbarhet inför jordbävningsfara

Speaker: Dr. Cecilia NIEVAS

Keynote - 4: Katastrofriskhantering för lokala myndigheter

Speaker: Dr. Fouad BENDIMERAD

Keynote - 5: Hållbara och hållbara städer

Speaker: Prof. Dr. Kontakta azime direkt

Keynote - 6: Betydelsen av katastrofriskfinansiering vid riskreducering

Talare: Salih ERDURMUŞ

Keynote - 7: Emergency Management

Speaker: Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

PARALLELSESSIONER 1. AVSNITT

SESSION - 1.1: HANTERING AV RISKRISK

Moderator: Dr. Fouad Bendimerad (Earthquake and Megasehir Initiative)

Talare: - Prof.Dr. Dr. Dr. Haluk Eyidoğan - Shoji Hasegawa (JICA) Föreläsare. Medlem Meltem Şenol Balaban (Mellanösterns tekniska universitet) - Erdem Ergin (UNDP)

Session - 2.1: NÖDHANTERING

Moderator: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (Istanbul tekniska universitet)

Talare: - Zafer Baybaba (Istanbul: s säkerhetsdirektorat) - Abdurrahman Yildirim (KIZILAY) - Murat Yazici (Istanbul Metropolitan Municipality) - Ali Nasuh Mahruki (ordförande för AKUT Foundation) - Assoc. Dr. Gülşen Aytaç (Istanbul tekniska universitet)

Session - 3.1: ISTANBUL JORDKVÄCKFARA

Moderator: Prof. Dr. Marco Bohnhoff (GFZ)

Talare: - Prof.Dr. Dr. Mustafa Vi (Turkiet Jordbävning Foundation) - Professor Dr. Haluk Özener (Boğaziçi universitet) Dr. Prof. Dr. Ziyadin Çakır (Istanbul tekniska universitet) Dr. Se hela Okans profil Dr. Professor Dr. Semih Ergintav (Boğaziçi universitet) Dr. Sinan Özeren (Istanbuls tekniska universitet)

Session - 4.1: RISK FINANS FÖR RISK

Moderator: Pelin Kihtir Öztürk (affärsplattform för mål) Högtalare: - TÜSİAD - Oktay farfar (MUSIAD) - Nart Levent (Istanbul Industri-) - Yuichiro Takada (JICA Turkiet) - Robust SME

Session - 5.1: HÅLLBARA BYGNINGAR

Moderator: Prof. Dr. Atiye Tuğrul (Istanbul universitet - Cerrahpaşa)

Talare: - Prof.Dr. Dr. Prof. Dr. Polat Gülkan (Çankaya University) Dr. Professor dr. Atiye Tuğrul (İstanbul universitet - Cerrahpaşa) Dr. Güray Arslan (Yıldız Technical University) - Ferdi Erdoğan (İMSAD) - Sinan Türkkan (Jordbävningsförstärkningsföreningen)

SESSION - 6.1: EKOSYSTEM, NATURRESURSER OCH KLIMATÄNDRING Anpassning

Moderator: Prof. Dr. Azime TEZER (Istanbul Technical University)

Högtalare: - Dursun Yıldız (Water Policy Association) - Engin Işıltan (ÇEDBİK) Ender Peker (Çankaya University, Istanbul Policy Center) - Original Gemciler (WWF Turkiet) - Bahtiyar Kurt (UNDP) - Assoc. Dr. Harun Aydın (Hacettepe universitet)

PARALLELSESSIONER 2. AVSNITT

Session - 1.2: KOMMUNIKATION AV RISKRISK

Moderator: Dr. Mehmet ÇAKILCIOĞLU (Istanbul Metropolitan Municipality)

Talare: - Prof.Dr. Dr. Nuray Karancı (Tekniska universitetet i Mellanöstern) Föreläsare. Medlem Canay Doğulu (TED University) Föreläsare. Gözde İkizer (TOBB University of Economics and Technology) - Assoc. Dr. Prof. Dr. Gülüm Tanırcan (Boğaziçi universitet) Föreläsare. Ledamot Nazan Cömert Baechler (Marmara universitet)

SESSION - 2.2: JORDKVÄXT EFTER: FÖRBÄTTNING

Moderator: Gürkan AKGÜN (Istanbul Metropolitan Municipality)

Talare: - Selim Kaçmazoğlu (İstanbul provinsiella direktoratet för nationell utbildning) - Remzi Albayrak (İstanbul Metropolitan Municipality) - Giray Moralı (Istanbul provinsdirektoratet för miljö och urbanisering) - Assoc. Dr. Ezgi Orhan (Çankaya University)

Session - 3.2: SKADA I ISTANBUL

Moderator: Dr. Cecilia Nievas (GFZ)

Talare: - Prof.Dr. Dr. Eser Çaktı (Boğaziçi universitet) - Prof.Dr. Dr. Haluk Sucuoğlu (Mellanösterns tekniska universitet) Dr. Prof. Dr. Alper İlki (Istanbul tekniska universitet) - Assoc. Dr. Professor Dr. Nevra Ertürk (Yıldız Technical University, ICOMOS) Föreläsare. Medlem Özgün Konca (Boğaziçi universitet)

SESSION - 4.2: RISKÖVERFÖRING AV RISKER

Moderator: Prof. Vi ER Mustafa (Turkiet jordbävningen Foundation)

Talare: - İsmet Gungor (Natural Disaster Anstalten) - Mehmet Akif Eroglu (Turkiet Försäkringsgivare Association) - Serpil Ozturk (Natural Disaster Anstalten) - Professor Dr. Sinan Akkar (Boğaziçi universitet) - Güneş Karakoyunlu (Milli-Re)

Session - 5.2: HÅLLBAR URBANISATION

Moderator: - Prof. Dr. İbrahim Orhan Demir (Istanbul Metropolitan Municipality) Talare: - Assoc. Dr. Ufuk Hancılar (Boğaziçi University) - Nusret Alkan (İGDAŞ) - METRO A.Ş. - M. Kemal Demirkol (GTE) - ISKI - KIPTAS

Session - 5.3: HÅLLBAR RUMLIG PLANERING

Moderator: Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (Istanbuls tekniska universitet) Talare: - Prof.Dr. Dr. Prof. Dr. Nihal Ekin Erkan (Marmara University) - Prof.Dr. Dr. Handan Türkoğlu (Istanbuls tekniska universitet) - Assoc. Dr. Prof. Dr. Seda Kundak (Istanbuls tekniska universitet) Prof. Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantini (Istanbul tekniska universitet) Dr. Kontakta Murat direkt

3 DECEMBER 201

Rundbordssessioner

(PROBLEM, LÖSNINGAR OCH PROJEKTION)

TEMA - 1: RISKHANTERING OCH KOMMUNIKATION

TEMA - 2: NÖDHANTERING OCH FÖRBÄTTNING

TEMA - 3: FÖRSTÅ RISK

TEMA - 4: RISKFINANSIERING OCH KOMMUNIKATION

TEMA - 5: HÅLLBAR Rumslig planering och utveckling

TEMA-6: EKOSYSTEM, NATURRESURSER OCH KLIMATÄNDRING Anpassning

STÄNGNING OCH UTVÄRDERING

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar