Ordförandeskapet för statsrådet kommer att göra köp av anställda

ordförandeskap i statsrådet
ordförandeskap i statsrådet

I enlighet med bestämmelserna i artikel 657 i lag nr 4 och förordning om utnämning och överföring av statsrådet 2575 KPSS (B) Group, (KPSSP12, KPSSP2018,) KPSSP3) poäng och resultaten av muntliga tentamen som ska utföras av statsrådet.


I- DATUM OCH FORM AV ANSÖKNINGAR

Ansökningar startar på måndag 06/01/2020 kl 09:00 och slutar på fredag ​​10/01/2020 kl 17:00. (Ansökningar kommer att göras under arbetstid.) Kandidater kan ansöka till webbplatsen för statsrådet. http://www.danistay.gov.trEfter att ha fyllt i ansökningsblanketten som ska erhållas från det fullständiga och korrekta signerade och fotograferade med följande dokument personligen personligen Ordförandeskap Universiteler Mah. Dumlupinar Boulevard

No: 149 (Eskişehir road 10. Km.) Du kan ansöka till Çankaya / ANKARA-adress.

Ansökningar som görs med post, last eller APS kommer inte att accepteras.

II- KVALIFIKATIONER KRAV FÖR KANDIDATER

1. ALLMÄNNA VILLKOR

a) För att uppfylla de allmänna villkoren som anges i artikel 657 i tjänstemänslag nr 48,

b) Förordning om utnämning och överföring av rådet för statligt personal

I enlighet med bestämmelsen i punkt b om att inte ha fyllt 1 år från den sista dagen på året som tillkännagavs av ordförandeskapet för första gången att utnämnas till tjänsteman sen 35/31/12, som är årets sista dag,

inte åldras. (De som är födda efter 31/12/1985 kan ansöka.)

c) Enligt resultaten från 2018-KPSS grundutbildning och 2018-KPSS sekundär utbildning / associerad examen (grundutbildning)

KPSSP3 för kandidater, KPSSP93 för forskarutbildade kandidater, KPSSP94 för kandidater i gymnasieutbildning)

att ha minst 60 (sextio) poäng från poängtypen,

2. SÄRSKILDA VILLKOR

a) Att vara minst gymnasiet och motsvarande akademiker,

III- DOKUMENT KRAV I ANSÖKAN

Dokumenten nedan är obligatoriska under ansökan.

Ansökningsformulär (från rådets webbplats http://www.danistay.gov.tr

som ska fyllas i och undertecknas av den sökande.

a) Original identitetskort och fotokopi,

b) Året 2018 inkluderar KPSSP3, KPSSP93 eller KPSSP94 poäng,

KPSS resultatdokument med valideringskod. (Bekräftas av vår institution från OSYM-ordförandeskapet.)

c) Examensbevis och fotokopi eller originalkopia av examencertifikatet som godkänts av skolan eller notarius och fotokopi av intyget eller examensbevis som erhållits från e-förvaltning och med verifieringskod,

d) Ansökningarna från de sökande som saknar de nödvändiga handlingarna för ansökan, försenar ansökningsdatumet eller vars kvalifikationer inte är lämpliga kommer inte att behandlas.

OBS: Tentamen för de som har visat sig ha gjort falska uttalanden i ansökningsdokumenten kommer att betraktas som ogiltiga och ett brottmässigt klagomål kommer att inlämnas mot åklagaren.

IV- MUNTLIGT EXAMP OCH SLUTLISTAİ

a) Muntlig undersökning:

Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca yapılacaktır. Sözlü sınavına merkezi sınav da alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr kommer att meddelas kl.

b) Lista över slutliga resultat:

Slutlig prestationslista; I enlighet med artikel 13 i förordningen om utnämning och överföring av statsrådet kommer 60% av den centrala examenspoängen och 40% av den muntliga tentamensbedömningen att fastställas enligt beräkningsresultatet. Som ett resultat av denna utvärdering, med utgångspunkt från den högsta poängen, antalet kandidater som tillkännagavs enligt de rankningar som ska göras, samma antal ersättarkandidater, http://www.danistay.gov.tr kommer att meddelas kl.

Publiceringsdatum för resultaten ska också betraktas som anmälningsdatum och ingen anmälan ska göras till de som kommer att utses till tjänsten.

V- TILLÄMPNING

a) De handlingar som begärs innan utnämningen ska tillkännages tillsammans med de slutliga framgångslistorna när uppdraget ska göras.

b) Utnämningar får inte göras för de kandidater som inte befinner sig uppfylla villkoren för utnämningen eller för att lämna falska uttalanden. Dessutom, om en avgift har betalats av administrationen, ska den kompenseras tillsammans med den juridiska räntan.

c) Utnämningen av dem som inte har utsetts eller som har gett upp utnämningsrätten utan giltigt ursäkt ska avbrytas och en utnämning ska göras bland de ersättande kandidaterna enligt rangordningen i den slutliga framgångslistan.

Det tillkännages för allmänheten. 11708 / 1-1

För detaljer om annons KLICKA HÄRJärnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar