Balıkesir University kommer att rekrytera akademisk personal

Balikesir University kommer att rekrytera akademisk personal
Balikesir University kommer att rekrytera akademisk personal

I enlighet med de relevanta artiklarna i lagen numrerade 2547 och förordningen om förfaranden och principer för tillträde till tentamen som ska tillämpas på uppdrag av akademisk personal Annat än den akademiska personalen som publicerades i officiella tidningen daterad 09.11.2018 och numrerade 30590, kommer 1 lärarpersonal att föras till de akademiska enheterna i Balıkesir universitets rektorat.

ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR:

1- För att bära de villkor som anges i artikeln 657 of Law 48
Åtminstone 2 från 70-ALES, en minsta poäng på 50 från det centrala främmande provet som accepteras av rådet för högre utbildning, eller motsvarande en motsvarande tentamen. ALES-poäng betraktas som 70 i förutvärderings- och slututvärderingsstadierna för de sökande som vill dra nytta av det centrala examensundantaget.
3- Kandidater som söker lärarpersonal måste ha en magisterexamen utan avhandling. Examensarbetare som inte är avhandlingar utses till den akademiska personalen under tre år. I detta sammanhang är de som utses skyldiga att genomföra masterprogram med avhandling inom sina områden under uppdragsperioden. De som inte kan fullfölja masterprogrammet med avhandling inom sina fält inom terminen ska inte tilldelas om.
4- Jämviktstabellen för högskoleanämnden kommer att användas för att bestämma ekvivalensen mellan kvalitetssystemen 4 och 5 till det kvalitetssystem 00 som ska användas vid beräkningen av examensgraden i grundutbildningen och slututvärderingsstegen.

EXEMENS SCHEMA:

Publiceringsdatum: 09.12.2019
Ansökans startdatum: 09.12.2019
Ansökningsfrist: 23.12.2019
Resultat före utvärdering Förklaring Datum: 25.12.2019
Inträde Examensdatum 27.12.2019
Slutbetyg Resultat Beskrivning: 30.1.20 |
İntemet Webbplats där resultaten kommer att tillkännages: personel.balikesir.edu.t är

DOKUMENT SOM krävs i ansökan:

1- Ansökningsformulär 2-ALES Resultatdokument (Resultatkontrollkod)
3- Utländskt resultatcertifikat
4 - Fortsätt
5- Examensbevis eller examenseksempel (grundutbildning, examen, doktorsexamen) 6- Grundutbildning
7- Militärstatuscertifikat (för manliga kandidater)
8- Fotokopia av identitetskort
9- Foto (1 st)
l0- Operationscertifikat + SSI-brev eller officiellt godkänd servicetabell
l 1- Vetenskapliga publikationer (om sådana finns)

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar