Ministeriet för jordbruk och skogsbruk rekryterad personalrekrytering

Ministeriet för jordbruk och skogsbruk för kontraktspersonal
Ministeriet för jordbruk och skogsbruk för kontraktspersonal

Ministeriet för jordbruk och skogsbruk har utfärdat ett nytt rekryteringsmeddelande. Enligt meddelandet som publicerats via DPB kommer ministeriet för jordbruk och skogsbruk att rekrytera 25-personal från 09 fram till november och 2019 till december 9.

Ministeriet för jordbruk och skogsbruk, som ska anställas inom avdelningen för IT-avdelningen, i tillägg 375 till dekret lag nr 6 och baserat på denna artikel, i storskaliga informationsbehandlingsenheter för de offentliga institutionerna och organisationerna som publicerades i den officiella tidningen 31.12.2008 och numrerade 27097. I enlighet med den åttonde artikeln i förordningen om principer och förfaranden beträffande anställning av kontrakterad IT-personal kommer 8 (nio) kontrakterade IT-medarbetare att rekryteras av den placering som ska göras i enlighet med den skriftliga examensframgångsorder som ska utföras av vårt ministerium.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

a) För att uppfylla villkoren som anges i artikel 657 i tjänstemän lag nr 48,

b) Kandidater från fyraåriga datateknik, mjukvaruteknik, elektroteknik, elektronisk teknik, elektroteknik och avdelningar för industriell teknik vid fakulteterna eller institutionerna för högre utbildning vars likvärdighet accepteras av rådet för högre utbildning,

c) (b) andra än de som anges i fyraåriga utbildningsfakulteter vid ingenjörsavdelningar, fakulteter för naturvetenskap och litteratur, utbildnings- och utbildningsvetenskaper, dator- och teknikutbildningsavdelningar, statistik, matematik- och fysikavdelningar, eller motsvarande dessa högre utbildningar accepterade av rådet för högre utbildning utomlands (Kandidater från denna avdelning kan ansöka om 2-golvet i det månatliga taket för bruttokontrakt)

ç) Har minst 3 (tre) års yrkeserfarenhet inom programvara, programvarudesign och utveckling och hantering av denna process eller i installation och hantering av storskaliga nätverkssystem, i minst 5 (tre) år, och för andra minst 657 (fem) års yrkeserfarenhet. Vid bestämning av erfarenheten, som IT-personal, ska de tjänster som omfattas av lag nr 4 eller de upphandlade tjänster som omfattas av dekret lag 399 med underklausul (B) i artikel XNUMX i samma lag och de tjänsteperioder som dokumenteras som IT-personal i den privata sektorn som omfattas av socialförsäkringsinstitutionen beaktas).

d) Tillhandahålla kunskap om hårdvaran i datorutrustning och etablerad nätverkshantering och säkerhet, dokumentera att de känner till minst två av de nuvarande programmeringsspråken,

e) För manliga kandidater måste de ha tjänat som aktiv militärtjänst eller har undantagits eller skjutits upp eller överförts till reservklassen om de inte har uppnått en aktiv militärtjänst eller har uppnått militärtjänstens ålder.

ANSÖKNINGSFORM OCH HISTORIE

1- referenser; Mellan 25.11.2019 - 09.12.2019, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu kommer att göras elektroniskt via adressen. Eftersom ansökningarna kommer att tas emot elektroniskt accepteras inte ansökningar per post eller personligen.

2- Antagning sker med lösenord e-förvaltning kandidater (den www.turkiye.gov.t) kontot är obligatorisk. Kandidater måste skaffa ett e-Government-lösenord för att kunna använda detta konto. Kandidater kan skaffa kuvertet som innehåller e-regeringslösenordet från PTT Central Directorates personligen genom att presentera identitetskortet med det turkiska identitetsnumret.

DOKUMENT SOM krävs för ansökan;

a) Curriculum Vitae, (Kort CV för kandidaten kommer att utarbetas som en enda sida och kommer att laddas upp till avsnittet "Annan information" under ansökan som görs via e-regeringen.)

b) SSI-servicedokument, (e-Government SSI-registrerings- och servicedokument-sida, streckkodade dokument, e-regeringsapplikationer under avsnittet "Annan information" kommer att laddas upp.)

c) Dokumentet som anger den yrkeserfarenhet som anges i artikel 3.3 i de allmänna villkoren (Det är nödvändigt att bekräfta att yrkeserfarenheten överlämnas som informationspersonal. Den kommer att laddas upp till avsnittet "Annan information" under ansökan som görs via e-förvaltning.)

d) Dokumentet som anger att han / hon känner till minst två aktuella programmeringsspråk som anges i (d) i titeln för allmänna villkor (transkript som visar minst 2 terminprogrammeringskurs taget, deltagande / examensbevis, etc.) (Ansökan utarbetad av e-regeringen med en enda sida) kommer att laddas upp till avsnittet "Annan information".)
e) Intyg och dokument som anger den yrkeserfarenhet eller erfarenhet som krävs för varje befattning i SÄRSKILDA VILLKOR (Intyg och detaljerad lista över de angivna dokumenten ska utarbetas som ett enda dokument och laddas upp till avsnittet "Annan information" under ansökan som görs via e-förvaltning.)

Utvärdering av ansökningar

Som ett resultat av granskningen av ansökningarna betraktas totalt sjuttio procent av KPSS-poängen (KPSS-poäng för kandidaten som inte lämnar in en KPSS-poäng eller 70 som 10) och trettio procent av främmande poäng (poängen för dem som inte lämnar in ett främmande poäng kommer att betraktas som noll) Det maximala antalet XNUMX (tio) gånger för varje titel kommer att bjudas in till den skriftliga tentamen, med början med den högsta poängen enligt rangordningen.

Om det finns mer än en kandidat med samma poäng på sista plats enligt denna rangordning, kommer alla dessa kandidater att accepteras för tentamen.

Förteckning över kandidater som är berättigade till tentamen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB kommer att publiceras på webbplatsen. Dessutom kommer ingen skriftlig anmälan att göras.

Sökande får endast ansöka om en av de tillkännagivna tjänsterna.

EXAMPUNKTER, PLATS OCH HISTORIE

Examensfrågorna kommer att omfatta alla ämnen som anges i de tekniska och speciella villkoren för den position som de gäller. 10 (tio) frågor kommer att delas mellan de tillkännagivna positionerna. Vanliga frågor kommer att täcka aktuella IT-ämnen.

Tid och plats för tentamen tillsammans med förteckningen över kandidater som är berättigade till tentamen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB kommer att publiceras på webbplatsen.

De som inte är behöriga att delta i den skriftliga tentamen kan vädja till ministeriet för jordbruk och skogsbruk avdelning för databehandling inom tre (X) arbetsdagar, inklusive datum för publicering, efter att listan över de som är berättigade till tentamen har publicerats. Eventuella invändningar som inte lämnats in inom tidsfristen accepteras inte. Invändningar kommer att slutföras av undersökningskommissionen inom 3 (tre) arbetsdagar. Resultaten kommer att meddelas berörda skriftligen.

RECENSION

Kandidater som gör poäng 100 och mer över 70 full poäng i slutet av den skriftliga tentamen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (nio) ädla, 9 (nio) ersättarkandidater tillkännages som vinnare.

Invändningar mot resultatet av de skriftliga tentamenerna ska lämnas in till IT-avdelningen inom 3 (tre) arbetsdagar från och med det datum då resultaten tillkännages och kommer att utvärderas av examineringskommissionen och den närstående universitetsinstitutionen eller organisationen.

Om poängen är lika i den skriftliga tentamen; Om yrkeserfarenhetens längd är längre och yrkeserfarenhetens varaktighet är lika, kommer det nyare examensdatumet att undersökas.

MEDDELANDE AV EXAMENTRESULTAT

Skriftliga tentamensresultat https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB Det kommer att publiceras på webbplatsen. Dessutom kommer ingen skriftlig anmälan att göras.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar