Istanbul University Cerrahpaşa kontraktsanställda

istanbul universitet cerrahpasa
istanbul universitet cerrahpasa

För att bli anställd som kontraktsanställd personal vid Istanbul University Cerrahpaşa Health Practice and Research Centers, i enlighet med klausul (B) i artikel 657 i tjänstemannalagen nr 4, som ska täckas från de särskilda budgetinkomsterna, dekret daterat 06.06.1978 och numrerat 7/15754 daterat 28.06.2007 och Enligt klausul (B) i tilläggsartikeln 26566 i principerna angående principerna för anställning av kontraktsanställd personal publicerad i officiella tidningen nummer 2 kommer kontraktsanställd personal att rekryteras till följande positioner, baserat på KPSS (B) grupppoängsordning 2018.

TITEL pERSONER

ANTAL

BUDGET ANVÄNDNINGSVILLKOR KOD
SJUKSKÖTERSKA 35 Specialbudget Omvårdnad av yrkeshögskolor för hälsa

Examen från.

2018 KPSS P94 Poäng Typ 50 och

Att ha över poäng

H1

KVALIFIKATIONER KRAV

1- Sökande som ansöker om ovan nämnda särskilda villkor och 657 Act 48. för att uppfylla de allmänna villkoren som anges i artikeln.

2- Inte erhåller pension eller ålderspension från någon socialförsäkringsinstitution.

3- Att acceptera kravet på att arbeta på alla timmar (inklusive nätter) för alla befattningar, fastställs av ledningen för den berörda enheten på ett sådant sätt att veckotiden inte överstiger 40 timmar;

4- Sökande måste ha tagit 2018 Examen Public Selection Exam (KPSS). 2018 KPSS-P94 baseras på poängtypen.

5- Enligt artikel 5917 A i artikel 47 i lag nr 5, de vars kontrakt har avslutats vid avgång medan de arbetar som 2-B-kontraktsanställda; De kan inte gälla före ett (ett) år från dagen för uppsägningen.

HUR ANSÖKER:

Inom 15 dagar från dagen för annonseringen i officiella tidningen (till slutet av arbetstiden) www.istanbulc.edu.t är Ansökningsformulär och ansökningsansökan på adressen till universitetspersonalens avdelning med följande dokument krävs för att ansöka personligen. I slutet av ansökan kommer resultaten från den offentliga personalen som valts ut av kandidaterna att bekräftas av vår institution från OSYM-ordförandeskapet. Ansökningarna från de kandidater som lämnar falska förklaringar accepteras inte och de kommer att behandlas enligt de allmänna bestämmelserna. Ansökan kommer att göras genom att ange den kvalifikationskod som krävs för endast en position. Om mer än en ansökan lämnas in, kommer båda ansökningarna att anses ogiltiga. Ansökningar som görs per post accepteras inte. Sökande som har försenat ansökningsdatumet eller vars kvalifikationer inte är lämpliga kommer inte att antas.

DOKUMENT KRAV:

- Fotoansökningsformulär (Ansökningsformuläret som publiceras på webbplatsen för vårt universitet kommer att fyllas.)

- Original och fotokopia av identitetskort

- Original och fotokopia av examensbevis eller examensbevis (e-förvaltningsutskrift accepteras.)

- KPSS-testdokument 2018

UTVÄRDERING OCH RESULTAT AV ANSÖKNINGAR:

Resultaten måste mottas inom sju arbetsdagar efter det att ansökningarna har utvärderats av kommissionen. http://www.istanbulc.edu.tr Det kommer att publiceras kl. Reserver kommer att bestämmas så många som kvoten. Om de ursprungliga vinnarna inte ansöker om utnämning kommer de tillkännagivna ersättningsvinnarna att ringas i ordning. Lista över kandidater som ska utses, de handlingar som krävs för deras anställning, information om tid och plats för ansökan http://www.istanbulc.edu.tr Det måste följas kl. Inga skriftliga eller muntliga anmälningar kommer att lämnas till de berörda.

* Kontrakt med de som har visat sig ha gjort falska uttalanden eller dölja sanningen på något sätt under ansöknings- och utnämningsförfaranden görs inte. Även om kontraktet ingås upphör det. De kan inte kräva några rättigheter.

* Bestämmelserna i den allmänna lagstiftningen gäller för de bestämmelser som inte ingår i deklarationen.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Armin

sohbet

Var den första att kommentera

Yorumlar