Istanbul University Cerrahpaşa kontraktsanställda

istanbul universitet cerrahpasa
istanbul universitet cerrahpasa

I officiell tidning daterad 657 och bifogad dekret 4 och 06.06.1978 bifogat dekret 7 och 15754 för att anställas som anställd personal i enlighet med artikel 28.06.2007 (B) i tjänstemän lag nr. Kontraktsanställda ska rekryteras till följande positioner på grundval av 26566 KPSS (B) -gruppens rankning i enlighet med punkt B i den ytterligare artikeln 2 i principerna för ändring av principerna för anställning av anställd personal.

TITEL pERSONER

ANTAL

BUDGET ANVÄNDNINGSVILLKOR KOD
SJUKSKÖTERSKA 35 Specialbudget Omvårdnad av yrkeshögskolor för hälsa

Examen från.

2018 KPSS P94 Poäng Typ 50 och

Att ha över poäng

H1

KVALIFIKATIONER KRAV

1- Sökande som ansöker om ovan nämnda särskilda villkor och 657 Act 48. för att uppfylla de allmänna villkoren som anges i artikeln.

2- Inte erhåller pension eller ålderspension från någon socialförsäkringsinstitution.

3- Att acceptera kravet på att arbeta på alla timmar (inklusive nätter) för alla befattningar, fastställs av ledningen för den berörda enheten på ett sådant sätt att veckotiden inte överstiger 40 timmar;

4- Sökande måste ha tagit 2018 Examen Public Selection Exam (KPSS). 2018 KPSS-P94 baseras på poängtypen.

5- 5917 till lagen nr 47. Artikel 5. Punkt A) I enlighet med punkt 2 har 4-B avgått sin tjänst när han arbetat som upphandlad personal; från datumet för uppsägning kan 1 (ett) år inte gälla före perioden.

HUR ANSÖKER:

Kandidater, 15 dagar från dagen för offentliggörandet av tillkännagivandet i officiell tidning (fram till arbetstidens slut) www.istanbulc.edu.t är Ansökningsformulär och ansökningsansökan på adressen till universitetspersonalens avdelning med följande dokument krävs för att ansöka personligen. I slutet av ansökan kommer resultaten från den offentliga personalen som valts ut av kandidaterna att bekräftas av vår institution från OSYM-ordförandeskapet. Ansökningarna från de kandidater som lämnar falska förklaringar accepteras inte och de kommer att behandlas enligt de allmänna bestämmelserna. Ansökan kommer att göras genom att ange den kvalifikationskod som krävs för endast en position. Om mer än en ansökan lämnas in, kommer båda ansökningarna att anses ogiltiga. Ansökningar som görs per post accepteras inte. Sökande som har försenat ansökningsdatumet eller vars kvalifikationer inte är lämpliga kommer inte att antas.

DOKUMENT KRAV:

- Bildansökningsformulär (Ansökningsformulär publicerat på universitetets webbsida kommer att fyllas i.)

- Original identitetskort och fotokopi

- Original och fotokopia av examensbevis eller examensbevis (e-regeringsproduktion accepteras.)

- 2018 KPSS Examen Resultatcertifikat

UTVÄRDERING OCH RESULTAT AV ANSÖKNINGAR:

Efter att ansökningarna har utvärderats av kommissionen kommer resultaten att publiceras på www.istanbulc.edu.tr senast inom 7 arbetsdagar. Antalet ersättare kommer att bestämmas. Om de viktigaste vinnarna inte ansöker om utnämning kommer de tillkännagivna reservvinnarna att kallas respektive. Listan över kandidater som ska utses, de dokument som krävs för att påbörja arbetet, tid och plats för ansökan ska följas på www.istanbulc.edu.tr. Inga skriftliga eller muntliga anmälningar får göras till de berörda.

* Kontrakt med de som har visat sig ha gjort falska uttalanden eller dölja sanningen på något sätt under ansöknings- och utnämningsförfaranden görs inte. Även om kontraktet ingås upphör det. De kan inte kräva några rättigheter.

* Bestämmelserna i den allmänna lagstiftningen gäller för de bestämmelser som inte ingår i deklarationen.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar