Högsta domstolens ordförandeskap kommer att göra kontraktsanställda

permanent rättegång vid Högsta domstolen kommer att göra köp av arbetare
permanent rättegång vid Högsta domstolen kommer att göra köp av arbetare

Ändringar av tjänstemänslagen nr 657 som ska anställas av Högsta domstolen för överklaganden. Bilaga 4 till principerna för anställning av anställd personal i enlighet med ministerrådets beslut av 06 / 06 / 1978 och numrerade 7 / 15754 enligt artikel B i artikeln. Artikel X, 2-personal kommer att rekryteras enligt resultaten av de tillämpade och muntliga eller muntliga tentamen som ska hållas av vår byrå på grundval av 2018 års KPSS-poäng.

Rank Id ställning År / KPSS-poäng Examen Status nummer
1 Avtalad kontorist 2018 KPSSP3 Kandidatexamen 5
2018 KPSSP93 Att vara en kandidatexamen 15
2018 KPSSP94 Att vara gymnasieexamen 8
totalt 28
2 Kontraktsupportpersonal (tjänare) 2018 KPSSP94 Att vara gymnasieexamen 57
totalt 57
3 Entreprenad tekniker (VVS) 2018 KPSSP94 Att ha minst yrkesutbildning som är relaterad till området 2
totalt 2
4 Avtalad tekniker (elektriker) 2018 KPSSP94 Att ha minst yrkesutbildning som är relaterad till området 1
totalt 1
5 Avtalstekniker (hiss) 2018 KPSSP94 Att ha minst yrkesutbildning som är relaterad till området 3
totalt 3
6 Avtalad tekniker (kyl och luftkonditionering) 2018 KPSSP94 Att ha minst yrkesutbildning som är relaterad till området 3
totalt 3
7 Avtalad tekniker (möbelmann) 2018 KPSSP94 Att ha minst yrkesutbildning som är relaterad till området 1
totalt 1
TOTALT TOTALT 95

ANSÖKNINGSFORM, PLATS OCH TID

a) Ansökningsdatum: Ansökningar startar på 09 / 12 / 2019 och slutar efter 13 / 12 / 2019 arbetstid (vid 17.00).

b) Ansökningsförfarande: Ansökningar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) i den elektroniska miljön via internetadressen kommer ansökningar som görs personligen eller per post inte att beaktas.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

a) Att ha de allmänna villkoren som anges i artikel 657 i lagen numrerade 48.

b) Inte erhåller pension eller ålderspension från socialförsäkringsinstitutionen.

c) För kontraktsansvarig kontorist, kontraktsupportpersonal (servant) och kontrakts tekniker (VVS, el, hiss, kylning och luftkonditionering, möbler och dekoration); 13 / 12 / 2019 den sista dagen av ansökan har inte nått åldern på 35
varelse. (De med ett födelsedatum 13 / 12 / 1984 eller senare kan tillämpa.)

d) Att ta 2018 år KPSS (B-grupp) tentamen och att få minst 3-poäng från KPSSP93 poängtyp för grundexaminerade, KPSSP94 poängtyp för kandidater och KPSSP70 poängtyp för gymnasieexaminerade.

e) Att vara positiv som ett resultat av arkivforskning.

f) Under arbetet enligt kontrakt enligt artikel 657 / B i tjänstemänslag nr 4 i offentliga institutioner och organisationer har avtalet från någon myndighet inte avslutats på grund av handlingar som strider mot principerna för serviceavtal under det senaste året,

g) De som ensidig sagt upp sina kontrakt med undantag för undantag som fastställts i ministerrådets beslut 06 / 06 daterat 1978 / 7 / 15754 under kontraktstiden kan inte anställas igen i avtalade tjänster ett år före uppsägningsdatumet.

För detaljer om annons KLICKA HÄR

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar