alla stopp är väl underhållna och rena
41 Kocaeli

Alla stationer i Kocaeli

Periodiskt underhåll och rengöring av stängda stopp i hela Kocaeli utförs utan avbrott av Stop Services-enheten under Kocaeli Metropolitan kommuns avdelning för transport och trafikledning. 3.224 [Mer ...]