TCDD Transport Officer Utnämningsmeddelande! KPSS 2019 / 1

tcddden kpssden meddelande om centraluppdrag
tcddden kpssden meddelande om centraluppdrag

Generaldirektoratet för TCDD offentliggjorde ett tillkännagivande för att ge information om 2019 / 1 KPSS centrala utnämningar och de förfaranden som ska utföras av den personal som tilldelats organisationen.


OSYM-ordförandeskapets 2019 / 1 KPSS meddelade resultaten av det centrala uppdragets preferens. Generaldirektoratet för turkiska statliga järnvägar (TCDD) av de resultat som tillkännagavs av ordförandeskapet för OSYM har avgivit ett tillkännagivande om dessa utnämningar.

I tillkännagivandet av institutionen gav den personal som tilldelades institutionen och förklarade vilka transaktioner de kommer att utföra i följande process också information för leverans av dokumenten.

MEDDELANDE MEDDELANDE FRÅN TCDD: s ALLMÄNNA DIREKTORAT

KRAVADE DOKUMENT

Health Board rapport
För de kandidater som tilldelats titlarna på Kondensor, Officer, ingenjör och översättare; Rapport om hälsoråd som ska erhållas från helt statssjukhus eller officiella universitetssjukhus

För de kandidater som tilldelats titeln Vagntekniker, rapporterar medicinska nämnden att erhållas från Fully State Hospital eller officiella universitetssjukhus, följande information.

  • Färgundersökning (Ishihora-test utfört)
  • Visionsgrad (höger-vänster öga anges separat)

  • Screeningtest (för stimulanter och läkemedel måste resultatet vara negativt)

  • Hörselundersökning (genomsnitt av rent ljud som ett resultat av viskning från audiometri hört från hur många meter)

  • Detaljerade blodtestresultat (fullblodscreening-AST-ALT-GGT-urea-kreatinin-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H)

  • Höjd, vikt, BMI, blodtryck, röntgen i bröstet, lungfunktionstest, urinanalys

Dessutom bör kandidater som utses till vagnstekniker lyckas med den psykotekniska undersökningen som ska utföras av vår institution.

2) 2-nummer Noterat Diplomprov (Om det ursprungliga examensbeviset lämnas in, godkänns kopieringen av examensbeviset av den behöriga personen i TCDD Taşımacılık A.Ş.)

3) 2 Antal examensbevis eller dokument som erhållits från skolan (för dem med 4-år eller Foundation + 3-studieår)

4) 2 nummerladdningscertifikat (för de som har tjänstgjort i militärtjänsten) eller militärstatuscertifikat (de som har blivit suspenderade) (kan erhållas från de relaterade institutionerna eller e-förvaltningssystemet)

5) 2-nummercertifierat identitetskort Prov (Om det ursprungliga identitetskortet lämnas in ska fotokopi av identitetskortet godkännas av den behöriga personen i TCDD Taşımacılık A.Ş.)

6) 2-nummer YDS-resultatcertifikat (De som har YDS-resultatcertifikat på ABC-nivå bör också ta med dokument eftersom kontraktsavgifterna kommer att påverkas.)

7) 2 Nummer Servicecertifikat (För dem som har arbetat med något socialförsäkringsinstitut) (Kan erhållas från närstående institutioner eller e-förvaltningssystem)

8) Adressutlåtande (kan erhållas från närstående institutioner eller e-förvaltningssystem)

9) Foto taget under de senaste 6 månaderna (+ 6 för den psykotekniska undersökningsformen för vagnstekniker)

10) 2 Antal brottsliga handlingar (kan erhållas från närstående institutioner eller e-government system)

11) 2019-1 KPSS Placeringsresultatdokument

12) Säkerhetsutredning och arkivforskningsformulär >>

Kandidaterna bör ansöka till personalavdelningen vid TCDD Transportation Inc. (adress: Anafartalar Mahallesi Hipodrom Street No: 30 Station - Altındağ / ANKARA) mellan 23 juli - 2019 augusti 3 genom att förbereda ovanstående dokument.

23 augusti Ansökningar som gjorts efter utgången av 2019 arbetstid och / eller per post kommer inte att accepteras.Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar