Muharrem Man: Avgiftskatt och moms som tas bort i kollektivtrafik!

muharrem man
muharrem man

CHP vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor och Çanakkale Biträdande Muharrem Erkek, förberedd för lagen om uteslutning av punktskatt och moms på bränslen som används i kollektivtrafik.

CHP vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor och Çanakkale Biträdande Muharrem Erkek, förberedd för lagen om uteslutning av punktskatt och moms på bränslen som används i kollektivtrafik. Man, med förslaget uppmuntras till både kollektivtrafik, hantverkare som hanterar transporter kommer att vara ett viktigt bidrag till lösningen och löneavdrag som kan ges till de medborgare som känner effekterna av den ekonomiska krisen djupt sagt.

Vice ordförande i TGNA Ordförandeskapet i ordförandeskapet i lagen Framlagt av följande:

ORDFÖRANDESKAP I Turkiets nationalförsamling

Lagen om den särskilda konsumtionsskatten av 06.06.2002 och 4760 och lagen om ändring av mervärdesskattelagen i 25.10.1984 och 3065 bifogas motiveringen.

Jag respekterar ditt behov.

Av. Muharrem ERKEK Biträdande för Canakkale

sKÄL
Turkiet, som accepteras av många ekonomer upplever en allvarlig ekonomisk kris. Det är också känt att denna ekonomiska kris är direkt relaterad till politiska kriser och utvecklingar. 16 Den konstitutionella ändringen som antogs av det misstänkta SBE-beslutet i april 2017 har resulterat i upplösning av lagstiftning och rättsväsende under verkställande direktören. Under den ekonomiska krisen vi lever i är denna singelregimen och förstörelsen av den demokratiska rättsstaten grundläggande. Denna situation gör att ekonomin blir ännu svårare i form av en ond cykel och förtroendet för vår ekonomi minskar.

Den dåliga ekonomin drabbas i första hand av medelklassen och låginkomst. Det är ännu svårare att köpa produkter som är obligatoriska att överleva. Sultgränsen är 2, medan fattigdomsgränsen har nått 6 tusen pund. Under dessa omständigheter har mervärdesskattesatserna för yachter, kvoter, båtar och lyxkryssningsfartyg med en av lagen om statsdekret minskats från 18 procent till 1 procent. Särskild konsumtionsskatt (SCT) har återställts. Framför allt medför fortsatt användning av moms och SCT på bränsle som förbrukas för fordon som används av våra bönder och används för kollektivtrafik en stor orättvisa och orsakar ett allvarligt slag mot den nationella ekonomin. Det är obligatoriskt att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att undvika moms och SCT från bränslet som används i kollektivtrafik. På så sätt, eftersom priserna blir billigare, kommer både kollektivtrafik att uppmuntras och ett viktigt bidrag kommer att lösas i lösningen av branschens problem. Allmänheten kommer att kunna använda kollektivtrafik för mindre.

I detta sammanhang syftar det till att ändra den särskilda konsumtionsskattelagen daterad 06.06.2002 och numrerade 4760 och Mervärdesskattelagen numrerade 25.10.1984 och 3065.

PUNKTSRÄTTEN:

ARTIKEL 1- Med ändringen i artikel 06.06.2002 / A i den särskilda konsumtionsskattelagen av 4760 och numrerade 7, syftar den till att ta bort SCT från bränslen som används i kollektivtrafikfordon.

ARTIKEL 2- Det syftar till att avskaffa moms från bränslen som används i kollektivtrafikfordon med klausulen som ska läggas till i punkt 25.10.1984 i artikel 3065 i lagen om mervärdesskatte daterad 17 och numrerad 4.

ARTIKEL 3- Det är en effektiv klausul.

ARTIKEL 4- Det är exekveringsfrågan.

OM ÄNDRING AV DEN SÄRSKILDA FÖRBRUKNINGSBESTÄMMELSESKATTEN NU 4760 OCH ADDITIONAL VALUE TAX LAW NO 3065

LAGBETALNING

ARTIKEL 1- Artikel 06.06.2002 / A i den särskilda konsumtionsskattelagen daterad 4760 och numrerade 7 har ändrats enligt följande:

1. 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 och 2710.19.45.00.12 GTİ.P. Nr 4054 och Petroleumsmarknadslag nr 5015; Leverans av varor som ska transporteras utomlands inom ramen för exportordningen för tullagstiftning nr 4458 vid gränspoort som bestäms av ministerrådet till lastbilar med påhängsvagnar med bogser och kylaggregat (förutsatt att de inte överstiger standardmängden bränsletankar av fordon och kylaggregat)

2. Kommuner och kommuner som arbetar under tillsyn och övervakning av kollektivtrafikfordon, bränslen som används för dessa tjänster

Utesluten från skatt.

Finansdepartementet är bemyndigat att fastställa förfarandena och principerna för undantaget som regleras i denna artikel och att tillämpa undantaget genom metoden för återbetalning av skatt till dem som gör transaktioner enligt denna artikel. "

ARTIKEL 2- Följande punkt i ska läggas till i paragraf 25.10.1984 i artikel 3065 i lagen om mervärdesskatte daterad 17 och numrerade 4 och följande stycken är registrerade i enlighet med följande:

Ları Bränslen som används av kommunerna och kollektivtrafikfordonen som står under tillsyn och tillsyn av kommunerna för dessa tjänster "

ARTIKEL 3- Denna lag träder i kraft samma dag som den offentliggörs.

ARTIKEL 4- Bestämmelserna i denna lag ska verkställas av verkställande direktören.

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar