Fördelar och nackdelar med järnvägstransport

Startbiljetter till yht kommer att köpas med sin ansökan
Startbiljetter till yht kommer att köpas med sin ansökan

Järnvägstransporter, som förnekas som den säkraste transportmetoden i världen, används aktivt i många delar av världen. Till exempel är Schweiz det första landet som tänker på när det gäller järnväg. Människor flockas till detta land bara på grund av tågresan. Den är gjord för tågresan som tar dagar.

Den totala järnvägslängden för vårt land är tyvärr runt 9 tusen kilometer. Det är faktiskt patetiskt. Eftersom många städer inte har järnväg, görs inga viktiga investeringar i detta avseende. Men när det gäller både passagerartransport och godstransport kan vi i många avseenden ge oss en fördel om vi kan ta med järnvägstransporter. Men tyvärr kan vi inte lägga våra händer under stenen i detta område av någon anledning.

Det erbjuder mer ekonomiska och säkrare möjligheter i det nationella eller internationella området jämfört med andra transporttjänster.

Tillhandahållande av transporttjänster med öppna eller slutna vagnar enligt typen av gods

Det tillhandahåller ett tillförlitligt servicenätverk särskilt till Mellanöstern och europeiska länder och utför 20 ′, 40 ′ NORMAL CONTAINERS och 45 ′ HC CONTAINERS enligt destinationen. Vårt bolag; Med den vagnstyp som är den mest lämpade för din last har det gjort det till en princip att leverera din last säkert och säkert i tid och under de mest lämpliga förhållandena.

Järnvägstjänster inom detta område

  • Block Train Organization
  • En- eller gruppvagnsorganisation
  • Järnvägsbehållarservice
  • Projekttransporter
  • Dörr till dörrleverans
  • Inte påverkat av klimatförhållandena
  • Undantag från transiteringstillstånd
  • Prisfördel

Vad är en järnväg?

Det kallas stålskenor som är lagda för att gå på järnhjuliga fordon. Det är en layout som ger stor bekvämlighet i järnvägstransporter. Termen järnväg används idag när det gäller fordon, stationer, broar och tunnlar samt tågföretag. De första järnvägarna byggdes i England, syftet var att underlätta transport av kol i gruvor. Det hölls först i Sheffield 1776. Datum för den första järnvägen för allmänheten är 1801.

Denna linje gjordes också mellan Wandsworth och Croydan i England. Anläggningen av den första järnvägen i dess nuvarande mening är från 1813 | stöter på senare. Vid den tiden började det första loket att fungera på järnvägen som anlades mellan George Stevenson och Darlington. j Därefter, med utvecklingen av brobyggen och tunnelarbeten j, blev järnvägen viktigare för varje dag. kazanjäst började. Så mycket att hundra år efter att de första järnvägarna byggdes nådde längden på järnvägarna i världen 1.256.000 420.0000 170.000 km. 589.000 XNUMX km av detta var i Europa, XNUMX XNUMX km i Asien och XNUMX XNUMX km i Amerika.

Fördelar med järnvägstransporter

Järnvägstransporter är en av de viktigaste transportmetoderna när det gäller kostnad, tid och tillförlitlighet. Dessutom, när antalet vagnar ökar, ökar mängden last och antalet passagerare. Detta ökar bärförmågan. Med andra ord transporterar en väg mer frakt än en flygtransport och ger mindre kostnad.

Å andra sidan är järnvägstransporter en av de transportmetoder som förorenar miljön minst. Dessutom ger det billigare transporter för tunga och stora volymbelastningar. Eftersom det inte finns något trafikproblem kan väntetiden vara minimal. Du kan ha information om leveransstiden för din produkt på grund av de fasta flygtiderna.

Om du transporterar tung last och du inte har någon tidsgräns, är det dock den mest logiska transportmetoden om det finns en järnväg vid leverans och destination. Järnvägets betydelse är mycket viktigt, särskilt vid transport av mineraler som kol, vilket tillskrivs den underjordiska källan.

Nackdelar med järnvägstransporter

Den största nackdelen för järnvägstransporter är den otillräckliga infrastrukturen. Men begränsade leveranser ökar nackdelen. Speciellt när vi anser att det inte finns några järnvägar i många provinser i vårt land, förvärras detta problem. Bortsett från det kan det inte sägas att det har för många nackdelar.

Jag nådde järnvägs sanningen
Jag nådde järnvägs sanningen

Betydelsen av järnvägstransporter

På grund av bristen på utvecklade järnvägar i vårt land kan vi inte nå mycket information. Men i regionerna med järnvägar är järnvägstransporter som föredras mer än den andra transportmetoden mycket viktig. På samma sätt, i republikens första 25-år, byggdes nästan tusen kilometer järnvägar, men den här siffran nådde inte jämnt tusen kilometer fram till 4-åren. När det gäller 2010 har vi ökat detta nummer i liten utsträckning med höghastighetståget till några städer.

Om vi ​​vill leva i välstånd bör vi öka infrastrukturinvesteringarna och öka produktionen. Om du vill få information om järnvägstransporter kan du besöka Borusan Logistics-sidan.

Källa: Kadikoygazetesi

Liknande annonser

1 Kommentar

  1. Herr Vedat Bilgin Hodja; Låt tcdd göra en undersökning. Fråga? Vad förväntar du dig av ledningen? Finns det några kränkta personer som fördes till släden?. Finns det brist på bostäder? Finns det ett misstag i privatiseringen? ………… .. sedan hitta en lösning och se vad som kommer att hända.

Yorumlar