TCDD Generaldirektör för Transport Memur-Sen İsa Apaydın'Ett besök

Generaldirektör för transportansvarig-sen can cankesen och vice ordförande İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan, Ümit Aydın, Mehmet Yıldırım generaldirektör İsa Apaydınoch vice generaldirektör Murat Kavak.


TCDD personalproblem under mötet höll ömsesidig konsultation General Manager İsa Apaydınvidarebefordras till. Generaldirektör Apaydın uttryckte sin tacksamhet för besöket och tackade för Transportbesöksförvaltningens vänliga besök.Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar